Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

Ruszyła 60 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii.

Regulamin konkursu

Organizator:
Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Cel konkursu:
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych i upowszechnienie wybitnych rozwiązań w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, spośród zgłoszonych osiągnięć twórczych.

Kategorie konkursu

Do Konkursu o nagrodę Ministra mogą być zgłaszane
•  w dziedzinie architektury i budownictwa:
1. projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych lub ich zespołów, w szczególności z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
2. projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
3. projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań technicznomateriałowych i technologicznych

– które zostały zrealizowane i od rozpoczęcia ich użytkowania nie upłynęło więcej niż 3 lata

oraz nie zostały zgłoszone do wcześniejszych edycji Konkursu.

•  w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego do Konkursu mogą być

zgłaszane:
1. koncepcje architektoniczno-urbanistyczne przestrzeni publicznej, miejskiej, zurbanizowanej realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego;
2. projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
3. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysokocenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego;
4. projekty miejscowych planów rewitalizacji, o których mowa w art. 37f ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późń. zm.), realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego

– które zostały sporządzone lub przyjęte nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku i nie zostały zgłoszone do wcześniejszych edycji Konkursu.

Uczestnictwo:

Uczestnikami Konkursu mogą być:
•  w dziedzinie architektury i budownictwa – osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągnięcia twórcze;
•  w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – zespoły autorskie, niezależnie od liczby członków, koncepcji oraz projektów planów i studiów, które stanowią osiągnięcia twórcze.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie organizatora.

Źródło: gov.pl

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!