Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

Trwa konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Regulamin konkursu

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Poznań.

Informacje o konkursie:
Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny.
Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji założenia przestrzennego w centrum miasta Leszna i uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalno– użytkowym i kompozycyjnym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie połączonej z rewitalizacją istniejącego budynku Starej Octowni - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego otoczenia - w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym. Autorowi najlepszej koncepcji zostaną powierzone dalsze prace projektowe na podstawie pomyślnie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Nagrody:
1) I Nagroda - 50.000 zł  oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
2) II Nagroda - 40.000 zł.
3) III Nagroda - 30.000 zł.
4) Wyróżnienia - łącznie w wysokości 30.000 zł.

Harmonogram:
- Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków/pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 17 pażdziernika 2022r.
- Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 24 października 2022r.
- Poinformowanie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 listopada 2022r.
- Składanie prac konkursowych w formie elektronicznej – do 10 lutego 2023r.
- Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa – 10 marca 2023r.
- Ogłoszenie wyników konkursu - 16 marca 2023r. 

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora: poznan.sarp.pl

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!