Konkurs Design Wood Challenge

Konkurs Design Wood Challenge

Konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych studiów I i II-stopnia oraz studiów jednolitych kierunku Architektura, Budownictwo oraz Architektura Krajobrazu.

Regulamin konkursu

Organizator:
Organizatorem konkursu dla Studentów Architektury, Budownictwa i Architektury Krajobrazu “Design Wood Challenge” zwanego dalej „Konkursem”, jest firma Grupa Burkietowicz sp. k.

Cele konkursu:
1) zaprojektowanie elementu/obiektu małej architektury (zewnętrznej lub wewnętrznej) przeznaczonej do integracji społecznej seniorów,
2) wyjście naprzeciw osobom starszym, które w czasie pandemii najbardziej odczuły zachwianie relacji i kontaktów społecznych,
3) poprawa sytuacji osób starszych, szczególnie tych zamieszkujących obszary wiejskie i małe miejscowości, których wykluczenie i marginalizacja, spowodowane ograniczeniami, obecne są w ich codziennym życiu.

Idea konkursu:
Doświadczenie seniorów zdobywane na przestrzeni lat oraz ich ogrom wiedzy wynikający z długiego życia sprawia, że pełnią w społeczeństwie bardzo ważną rolę. Są świadkami historii i z dumą przekazują tradycje. Właśnie z tradycją, długowiecznością i wytrzymałością kojarzy nam się drzewo. Jego korzenie pamiętają wydarzenia z przeszłości i są solidną podstawą. Wzrastanie odzwierciedla przebieg życia człowieka, a gałęzie i liście w koronie obrazują jego rozwój. Ideą tegorocznej edycji jest powrót do korzeni.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest stworzenie projektu koncepcyjnego małego aktywatora społecznego, który umożliwi seniorom możliwość aktywizacji i ponownej integracji z najbliższą społecznością. Ponadto będzie nawiązywać do tradycji poprzez wykonanie go w przewadze w technologii drewnianej. Istotne jest ujęcie w swojej koncepcji ekologicznego aspektu drewna.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
Konkurs ma charakter jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych studiów I i II-stopnia oraz studiów jednolitych kierunku Architektura, Budownictwo oraz Architektura Krajobrazu.
W konkursie mogą wziąć udział zarówno zespoły składające się z maksymalnie trzech studentów, jak i studenci indywidualnie.

Harmonogram konkursu:
•  Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie 12.09 – 14.10.2022
•  Przygotowanie Pracy Konkursowej i nadsyłanie Prac Konkursowych 14.10 – 11.12.2022
•  Praca komisji konkursowej 12.12 – 17.12.2022
•  Rozstrzygnięcie konkursu 17.12.2022

Jury:
W skład Jury Konkursu wchodzą:
1) trzech przedstawicieli Grupy Burkietowicz sp. k.
2) trzech ekspertów zewnętrznych:
- arch.Magda Pios (OW SARP),
- arch.Anna Tofiluk (OW SARP),
- inż. arch. Piotr Gajdka (OSSA Polska)

Nagrody:
1) Pierwsza Nagroda – 10000 zł
2) Druga Nagroda – 6000 zł
3) Trzecia nagroda – 4000 zł

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora: burkietowicz.pl

Konkurs Design Wood Challenge

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!