Umowa darowizny – na czym polega i jak ją skutecznie zawrzeć?

Umowa darowizny – na czym polega i jak ją skutecznie zawrzeć?

Umowa darowizny jest przeznaczona dla tych, którzy chcą przekazać nieodpłatnie na rzecz innej osoby określony składnik bądź składniki swojego majątku. Dla jej skuteczności należy jednak zadbać o spełnienie warunków formalnych wynikających z przepisów prawa.

Umowa darowizny – definicja

Definicja umowy darowizny została zawarta w art. 888 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Warunkiem traktowania stosunku prawnego jako darowizny jest przesunięcie majątkowe, które po stronie beneficjenta prowadzi do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. 

Darowizną nie będzie natomiast świadczenie, nawet bezpłatne, które wynika ze zobowiązania umownego oraz przeniesienie prawa w sytuacji, gdy darczyńca jeszcze go skutecznie nie nabył. Umowa darowizny jest powszechnie stosowana w obrocie w różnych stanach faktycznych i prawnych. 

Umowa darowizny – możliwe zastosowania

Umowa darowizny znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach zarówno w obrębie życia rodzinnego, jak i towarzyskiego. W drodze takiej czynności można przekazać środki pieniężne w różnych kwotach, ale również różne przedmioty, takie jak np. samochód, obraz, telefon, zegarek, rower czy motocykl. Umowa darowizny nie ogranicza się jednak tylko do standardowych sytuacji. Wykorzystując ją, można również przenieść własność nieruchomości oraz autorskie prawa majątkowe do utworu. 

Jedną z częstszych sytuacji, w których znajduje zastosowanie umowa darowizny, jest przepisanie mieszkania na jedno z dzieci. Rodzice często starają się zapewnić dzieciom jak najlepszy start. Jednym z bardziej wymagających momentów jest etap, w którym potomek idzie „na swoje”. Jeśli rodzice posiadają więcej niż jedną nieruchomość, to podarowanie dziecku mieszkania jest niezwykle pomocne, a samo zawarcie umowy nie jest szczególnie skomplikowane ani czasochłonne. 

Warunki formalne umowy darowizny 

Umowa darowizny dla swojej ważności musi spełniać określone w Kodeksie cywilnym warunki formalne. 

Co do zasady dla oświadczenia darczyńcy wymagana jest forma aktu notarialnego (art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego). Jeśli jednak strony umowy nie dochowają tego warunku, to nie doprowadzi to do nieważności umowy, gdy przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione (np. zostanie dokonany przelew środków na rachunek obdarowanego). 

Należy pamiętać, że powyższe zasady nie wyłączają zastosowania przepisów, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron (art. 890 § 2 Kodeksu cywilnego). Mowa tu przede wszystkim o nieruchomościach. W tym przypadku do przeniesienia własności bezwzględnie konieczna jest forma aktu notarialnego. Brak zachowania wymaganej formy umowy darowizny w takim przypadku doprowadzi do nieważności umowy.

Artykuł zewnętrzny

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!