E-konferencja: Drewno w architekturze. II edycja.

E-konferencja: Drewno w architekturze. II edycja.

Drewno jest najstarszym materiałem budowlanym, które w epoce budownictwa ekologicznego przeżywa swój renesans ze względu na najmniejszy ślad węglowy. Jest też materiałem bardzo uniwersalnym. Można w nim projektować nie tylko domy jednorodzinne, ale także obiekty użyteczności publicznej, wnętrza oraz obiekty krajobrazowe. W tej chwili rozwijają się też nowoczesne technologie jego wykorzystania, jak technologia CLT, certyfikacja drewna, ochrona przeciwpożarowa drewna i inne. Jak projektować obiekty w różnej skali wykorzystując drewno przekonacie się w trakcie naszej drugiej e-konferencji pt. "Drewno w architekturze." z cyklu "Idee i technologie". Widzimy się 28 kwietnia 2022 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

E-konferencja: Drewno w architekturze. II edycja.

gF0ZGNRQuIcp3KSTKhXaS6WWsVwmhPHMX7Ne55OWEgbJJ65nI78iiwatwhZj_partnerzypng.png

                                            

 

TMhw5NnPeKUV9giSjlg6HPosblWgge3BwLOYMjXWigd8DNmmRLluRlk84QWR_programpng.pngvnIfFGEJrJPZnqxkZR9Hs9HCS8NQDlacwLVKhn6J1NXSAEmyU0H5LcCSkM8p_teresa-klosinskajpg.jpg

Certyfikacja drewna jako element zrównoważonej gospodarki leśnej oraz bezpieczeństwa w budownictwie

Poruszane zagadnienia:
1. Ekologiczne aspekty pozyskiwania drewna.
2. Certyfikacja gospodarki leśnej (omówienie różnych systemów certyfikacyjnych) jako droga do pozyskania drewna certyfikowanego.
3. CE- europejski znak jakości drewna konstrukcyjnego. 

Prowadząca: Dr hab. Teresa Kłosińska

Wykładowca w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek Polskiego towarzystwa Etologicznego. W zakresie dydaktycznym: prowadzenie zajęć (struktura drewna) oraz prowadzenie szkoleń z rozpoznawania mikroskopowego i makroskopowego różnych rodzajów drewna dla uczniów szkół średnich. Współpracuje z ośrodkami międzynarodowymi i krajowymi takimi jak: Laboratorium Chemii Stosowanej Uniwersytetu w Jyväskylä (Finlandia); Wydział Biologii Uniwersytetu w Aberdeen (Szkocja); Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu (Słowacja), Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie; Instytut Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autorka wielu publikacji.

 

rDZGt1i2f9wgRnZkgp55r4BuTiQzQj0IWdyjScJoDymqwAx8yiUPCXRTztOA_michal-czerwinskijpg.jpg

Co mówi drewno w architekturze?

Prowadzący: Michał Czerwiński

Jest architektem w warszawskiej pracowni WXCA; zaangażowany w liczne projekty związane ze sztuką, edukacją i rekreacją ze szczególnym zainteresowaniem ochroną i rewitalizacją obiektów i terenów zabytkowych oraz wrażliwością na kontekst przyrodniczy. Głównym polem zainteresowań są miejsca związane z historią i upamiętnieniem, eksploracja tożsamości i dziedzictwa w tworzeniu wielowarstwowych, współczesnych doświadczeń. W ostatnich latach zaangażowany jest w takie projekty jak Muzeum Ziem Wschodnich w Lublinie czy Pawilon Polski na World EXPO w Dubaju.

 

ZJ1sJx9r2YMVERTX5JX50TrTwbuCTB1lNA2T86lPnVLdoB7hqr7kMogdoHWg_lukasz-mazurjpg.jpg

Konstrukcje z drewna - wyzwania techniczne i architektoniczne, na przykładzie realizacji Polskich Domów Drewnianych SA

Prezentacja bazować będzie na case studies. Ekspert przedstawi dwie zrealizowane inwestycje budynków mieszkalnych szeregowych w Łodzi (w konstrukcji drewnianej panelowej) oraz budynków bliźniaczych w Choroszczy (w konstrukcji drewnianej szkieletowej). Prezentacja będzie dotyczyła wyzwań technicznych i architektonicznych podczas ich realizacji. Na koniec prezentacji autor przedstawi planowane inwestycje: Miasteczko Winna Góra oraz budynek biurowy projektowany w Środzie Śląskiej. Będą też przykłady projektów zagranicznych.

Prowadzący: dr inż. arch. Łukasz Mazur

Ekspert - Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC , główny architekt w Spółce Polskie Domy Drewniane SA oraz adiunkt badawczo-dydaktyczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Instytucie Inżynierii Lądowej. Członek PLGBC, OW SARP oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Obecnie w pracy badawczej i projektowej interesuje się zrównoważonym projektowaniem środowisk mieszkaniowych, konstrukcjami drewnianymi oraz projektowaniem budynków niskoenergetycznych.

 

MOm3xdd7uBUktoeuAhbvfwSvaWuvyIkSuOaKaA6PG1ifU2mtGvTo48bBXtV9_przerwapng.png

 

PpuouSrdw8eKypwtIUwb5FPxtqG0QRI00l1nv8UFHYRUFRUAZgs2mGYnQ0pp_sabina-kucjpg.jpg

Reaktywacja technologii drewnianych – granty Erasmus+ „HiBiWood” oraz „Back 2 Future”

W ramach programu Erasmus+ powstał grant Erasmus+ HiBiWood, Zrównoważone, efektywne energetycznie budynki drewniane,  (Sustainable, High-Performance Building Solutions in Wood) oraz Back 2 Future Budowanie ze zrównoważonych, występujących lokalnie i tradycyjnych materiałów budowlanych (Building with Sustainable Local Traditional Materials). Zadaniem pierwszego jest opracowanie strategii upowszechniania prefabrykowanych elementów z drewna do wznoszenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Drugi z projektów skupia się na problemie dostarczenia zrównoważonych materiałów budowlanych do budowy budynków mieszkalnych w małej skali dla rosnącej populacji na Ziemi. Poszukuje się dostępnych lokalnie materiałów i półproduktów budowlanych, takich jak glina, korek, technologia straw-bale i inne, które mogą być zaimplementowane w miejscu zapotrzebowania na budynki mieszkalne

Zespół prowadzący: Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, dr inż. arch. Paweł Mika, dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

Prowadząca: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

Profesor Sabina Kuc jest naukowcem i dydaktykiem w zakresie architektury i architektury krajobrazu. Jest autorką i współautorką 112 publikacji, w tym 2 książek monograficznych.  Obszar zainteresowań badawczych obejmuje problematykę przemian i rozwoju współczesnej architektury krajobrazu. Prowadzone przez nią badania naukowe skupione są w trzech grupach problemowych: Kształtowanie wody we współczesnej architekturze krajobrazu, Materiały i technologie budowlane w architekturze i architekturze krajobrazu, oraz Kształcenie architektów i architektów krajobrazu.
Sabina Kuc jest także czynnym zawodowo architektem, autorem i współautorem wielu projektów architektonicznych oraz ekspertyz i opinii. Aktywnie działa w World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE), Melbourne, Australia (od 2017 r. jako Vice President i od 2018 r. jako Membership Fellow). Jest również członkiem 2 międzynarodowych organizacji: International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), Madryt, Hiszpania (od 2018) i Global Science and Technology Forum (GSTF), Singapur (od 2016). W 2020 roku objęła stanowisko kierownika Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego.

 

bZ44sVTn6QqvDYp1y7031VBoyQHp58n84jRwVxbNJvSBNKi9XEn9nw6JyWlU_stanislaw-jurkiewiczjpg.jpg

Drewniane konstrukcje dużych rozpiętości

Prezentacja przykładów zastosowania układów prętowo-cięgnowych do naprawy i wzmocnienia historycznych więźb dachowych oraz w nowych drewnianych konstrukcjach dachów o dużej rozpiętości.

Prowadzący: dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Adiunkt, zawodowo aktywny jako inżynier konstruktor, autor wielu opracowań projektowych i ekspertyz, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Jest autorem lub współautorem 25 publikacji, brał udział w kilku krajowych konferencjach poświęconych problematyce konserwacji zabytków i nowym technologiom budowlanym. Na Wydziale Architektury prowadzi obecnie zajęcia dydaktyczne w języku angielskim: Building Statics & Mechanics i Building Structures na studiach stopni Bachelor i Master.

 

pj6HAJPEGD1md6Hd87Hai6WlCi8WsCJCP1l1CTsV0mv2OVL3b00wgTA36Ux6_lukasz-wesolowskijpg.jpg

Zalety technologii CLT w budownictwie – działania na rzecz rozpowszechnienia współczesnych rozwiązań drewnianych

Zespół badawczy Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej jest partnerem w dwóch grantach w projektach Erasmus+ : HiBiWood, Zrównoważone, efektywne energetycznie budynki drewniane,  (Sustainable, High-Performance Building Solutions in Wood) oraz Back 2 Future Budowanie ze zrównoważonych, występujących lokalnie i tradycyjnych materiałów budowlanych (Building with Sustainable Local Traditional Materials). W międzynarodowym gronie pracuje nad tematami związanymi z technologiami budowlanymi nowoczesnych i tradycyjnych zastosowań drewna. Niektóre kraje Europejskie jak Austria, Dania czy Finlandia dysponują doświadczeniami i przykładami silnego rozwoju budownictwa z drewna klejonego i jego komponentów w znaczącej na rynku skali. Zebrane doświadczenia zachęcają do promowania produktów CLT, NLT, GLT i innych nowoczesnych materiałów drewnianych na rynku krajowym zdominowanym przez tradycyjne materiały jak beton i stal.
Do zalet wznoszenia budynków w technologii drewnianej można zaliczyć szybkość budowy, prefabrykację silnie powiązaną z procesem projektowania, suche wykończenia czy chociażby możliwość wykorzystania materiału zarówno jako konstrukcji jak i stanowiącego finalne wykończenie powierzchni. Unikatową cechą jest natomiast środowiskowe podejście do emisyjności dwutlenku węgla, które w wypadku tego materiału wnosi ujemne wartości do bilansu inwestycji. W globalnym rynku unifikacji standardów i materiałów budowlanych obserwowany jest również trend stosowania identycznych technologii do wznoszenia budynków o bardzo zróżnicowanej skali i funkcji.

Zespół prowadzący: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski, dr inż. arch. Paweł Mika, prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc 

Prowadzący: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (2003) oraz Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2006). Autor i współautor kilkudziesięciu zrealizowanych projektów architektoniczno-budowlanych i urbanistycznych. Laureat konkursów architektoniczno-urbanistycznych. Nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia z Budownictwa Ogólnego, General Building Construction, Building Surveying oraz Building Structures, oraz na Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów Landscape Architecture: Architectural Construction oraz Architecture: Construction System and Detail Design of Building.
Autor kilkunastu prac naukowych w czasopismach i rozdziałach monografii, prelegent wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Od roku 2009 samodzielny architekt z Uprawnieniami Budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Dyskusja: Bios-techno-logika  - czyli zrównoważona gospodarka na styku : lasy-budownictwo drewniane

Prowadzący: Joanna Giecewicz

cz2o7oDwF6ZkYIeNIiJlIl9xTA2dwytaHH3bkCYygAWihH0vN7vSDv4vXUic_zakopng.png

Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.

 


LzKulUqE1npzb9PRG3o8ZXqZXPKoZ2gfpr94oWInK2FJkYZEUOEX8qNbFF6s_logo-idee-prop-2jpg.jpg

Idee i technologie w architekturze to cykl spotkań cyfrowych, których zadaniem jest dyskusja nad najważniejszymi ideowymi, materiałowymi oraz technologicznymi trendami we współczesnej architekturze. Składają się z prezentacji  poświęconych teoretycznym konceptom projektowym oraz wykładów dotyczących towarzyszącym im technologiom rynkowym. 

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!