Konkurs na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim w Warszawie

Konkurs na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim w Warszawie

Trwa konkurs na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim w Warszawie.

Regulamin konkursu

Organizator:
Orhganizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Cel konkursu:
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem oraz koncepcji zagospodarowania terenów.

Konkurs jest jednoetapowy i realizacyjny. Nowy budynek bosmanatu, obok pomieszczeń urzędu morskiego z zapleczem techniczno‑administracyjnym, salą wielofunkcyjną, kawiarnią mieścić ma pomieszczenia dla użytkowników portu (takie jak pomieszczenia klubów sportowych czy sauny).

Sąd konkursowy oceniać będzie nie tylko atrakcyjność proponowanych rozwiązań, ale także zastosowanie rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko.

Harmonogram:
Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora - do 10.01.2022r. 

Termin składania Prac konkursowych. - do 04.04.2022r. 

Ogłoszenie wyników Konkursu - 25.04.2022r. 

Nagrody:
I Nagroda – 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 10 000 zł brutto
2 wyróżnienia – 5 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej

Więcej informacji na temat konkursu na stronie organizatora: konkurs-bosmanat.sarp.warszawa.pl

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!