Konkurs Drewno w architekturze

Konkurs Drewno w architekturze

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ogłosił kolejną, tegoroczną edycję konkursu "Drewno w Architekturze". Konkurs dotyczy dyplomowych projektów magisterskich, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego.

Regulamin konkursu "Drewno w architekturze"

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku. Czynnościami organizacyjnymi związanymi z konkursem zajmuje się Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

Warunki uczestnictwa:
Do konkursu przyjmowane są prace wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i Dziekana Wydziału, na którym praca została wykonana. Autor pracy zobowiązany jest wyrazić zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla autora.

Harmonogram:
Termin nadsyłania prac: od 01.10.2021 do 22.10.20201.
Termin obrad Jury: 05.11.2021.
Termin ogłoszenia wyników, otwarcia wystawy pokonkursowej i odbioru nagród: 25.11.2021.
Termin odbioru prac: od 09.12.2021 do 16.12.2021.

Jury:
Przewodniczącym Jury jest Dziekan Wydziału Architektury PB.
W skład Jury wchodzą: Komisarz Konkursu, jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unibep A. i jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood S.A. oraz minimum 3 osoby powołane przez Dziekana Wydziału Architektury PB.

Kryteria oceny:
Kryteria oceny prac obejmują jakość architektoniczną projektu oraz wykorzystanie w nim estetycznych bądź konstrukcyjnych walorów drewna, a także klarowny sposób przedstawienia rozwiązań.

Nagrody:
1. Z nadesłanych projektów Jury nagradza 3 prace oraz wyróżnia 2 prace. Autorzy i promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymują nagrody pieniężne.
2. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody dla autorów prac:
• Pierwsza Nagroda – 8000 zł,
• Druga Nagroda – 6000 zł,
• Trzecia nagroda – 4000 zł,
• dwa równorzędne wyróżnienia – 2000 zł każde.

3. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody dla promotorów nagrodzonych i wyróżnionych prac:
• Pierwsza Nagroda – 2000 zł,
• Druga Nagroda – 2000 zł,
• Trzecia nagroda – 2000 zł,
• dwa równorzędne wyróżnienia -1000 zł każde.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie organizatora: drewnowarchitekturze.pl

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!