make me! 2021 - międzynarodowy konkurs wzorniczy

make me! 2021 - międzynarodowy konkurs wzorniczy

Łódź Art Center  zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkurs wzorniczego make me! .To jedno z najbardziej innowacyjnych wydarzeń w dziedzinie projektowania w Europie i kluczowy element Łódź Design Festival.

Regulamin konkursu make me! 2021

Organizator
Łódź Art Center
ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3
90-365 Łódź

Cel konkursu wzorniczego
Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja projektantów młodego pokolenia, których prace charakteryzują się przede wszystkim:
-zgodnością z regulaminem Konkursu;
-wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym;
-potencjałem wdrożeniowym;
-odpowiadaniem na istotne wyzwania współczesności;
-poruszaniem ważkich obszarów problematycznych;
-niekonwencjonalnym potraktowaniem tematu;
-oryginalnością i innowacyjnością w proponowanym rozwiązaniu;
-zgodnością pomiędzy założonym celem (opisanym w formularzu), drogą do jego realizacji i efektem końcowym;
-formą, która odpowiada założeniom projektu, spełniając przy tym aspekty estetyczne.

Etapy konkursu wzorniczego
Etap 1
Wyłonienie Finalistów Konkursu: ocena formalna i merytoryczna zgłoszeń na podstawie przesłanych formularzy - na tym etapie zostanie wybranych ok. 25 Finalistów. Finaliści etapu 1 konkursu zobowiązują się udostępnić Organizatorowi zgłoszone prace (oryginały lub ich modele bądź prototypy) do oceny w etapie 2 konkursu oraz na potrzeby wystawy pokonkursowej. Nie przysłanie projektu wyklucza z dalszego udziału w konkursie.
Etap 2
Wyłonienie Laureatów Nagród: Jury wybierze zwycięzców konkursu na podstawie przesłanych modeli na wystawę pokonkursową.


Kryteria oceny
kryterium 1 – ocena formalna przedstawienia projektu – czy zdjęcia / wizualizacje w czytelny sposób pokazują formę przedmiotu i jego funkcje, czy opis jest zrozumiały i jasno przedstawia zgłaszany pomysł, czy projektant dołączył dodatkowe materiały / linki / prezentacje objaśniające koncepcję,
kryterium 2 – oryginalność rozwiązania projektowego - czy projektant zaproponował nowe rozwiązania lub zmienił w znaczącym stopniu istniejąc rozwiązania,
kryterium 3 – trafność realizacji założeń - czy zaproponowane rozwiązania (forma, materiał, proces) trafnie odpowiadają na zdiagnozowany problem,
kryterium 4 – walory estetyczne projektu - poprawność przyjętych rozwiązań,
kryterium 5 – potencjał rynkowy, komunikacyjny, eksperymentalny projektu - projekt musi cechować się jednym z trzech potencjałów - rynkowy (trafnie zdiagnozowane zapotrzebowanie rynkowe, możliwość produkcji, efektywność kosztowa, świadome wykorzystanie materiałów), komunikacyjny (projekt cechuje duży potencjał modotwórczy, trafnie wpisujący się w obecne trendy), eksperymentalny (zaproponowane rozwiązania mogą prowadzić do opracowania nowych, innowacyjnych produktów, nawet jeśli produkt nie jest jeszcze w pełni przetestowany, to zdiagnozować można jego potencjał do zmiany i zastąpienia istniejących na rynku rozwiązań).

Jury konkursu wzorniczego
Agnieszka Jacobson-Cielecka
Boaz Katz
Czesława Frejlich
Szymon Hanczar
Luca Nichetto
Agata Nowotny
Mariusz Włodarczyk
Jerzy Porębski
Maurizio Burrato
Michał Piernikowski

Terminy
01.12.2020 - Rozpoczęcie naboru do konkursu make me! 2021
15.03.2021 - Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
kwiecień 2021 - Pierwszy etap obrad Jury
kwiecień 2021 - Ogłoszenie listy zakwalifikowanych
kwiecień 2021 - Nieprzekraczalny termin dostarczenia wyróżnionego produktu/prototypu
maj 2021 - Wybór Laureatów Nagród oraz ogłoszenie zwycięzców podczas Finałowej Gali
maj 2021 - Prezentacja wystawy pokonkursowej make me!

Nagrody
Pierwszy Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30.000,00 PLN brutto, statuetkę make me!, a jego projekt zostanie zaprezentowany podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2021.
Drugi Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20.000,00 PLN brutto, statuetkę make me!, a jego projekt zostanie zaprezentowany podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2021.
Trzeci Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000,00 PLN brutto, statuetkę make me!, a jego projekt zostanie zaprezentowany podczas wystawy pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2021.


Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie organizatora: makeme.lodzdesign.com

konkurs wzorniczy make me 2021

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!