24-godzinny Zegar Słoneczny - konkurs architektoniczny

24-godzinny Zegar Słoneczny - konkurs architektoniczny

Fundacja TworzyMY Kraków zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym  24-godzinny Zegar Słoneczny, który polega na opracowaniu małej lub średniej mobilnej formy architektonicznej.

Regulamin konkursu architektonicznego

Organizator
Fundacja TworzyMY Kraków, z siedzibą pod adresem: 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 3/1.

Cel konkursu architektonicznego
Celem Fundacji TworzyMY Kraków, Organizatora Konkursu, jest pobudzenie twórczej wyobraźni i zainicjowanie eksperymentu intelektualnego zrealizowanego w formie wartościowej artystycznie formy przestrzennej, odpowiadającej na wszechstronnie rozumiane potrzeby „człowieka myślącego”. Od autorów oczekuje się, że propozycje rozwiązań projektowych będą pod względem kontekstualnym, formalnym i treściowym adekwatne do ideowych założeń Konkursu i posłużą „odkrywaniu” w perspektywie czasowej, nowych idei – użytecznych i wzbogacających świat wartości ogólnoludzkich.

Przedmiot konkursu architektonicznego
Przedmiotem Konkursu „24-godzinny Zegara Słonecznego”, zwanego dalej „Konkursem” jest opracowanie autorskiego projektu małej lub średniej, mobilnej formy architektonicznej w tematyce: „24-godzinnego Zegara Słonecznego”. Kryterium mobilności jest podstawowym warunkiem, ponieważ Organizator Konkursu przewiduje ekspozycję obiektu w trakcie imprez, targów i innych wydarzeń o charakterze artystycznym, naukowymi kulturalnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, największych polskich miast, np. Plac Szczepański w Krakowie, Skwer Kahla przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Plac Artystów w Kielcach, Plac Kopernika w Opolu, etc.. Organizator przewiduje lokalizację bazową rzeźby w Krakowie, ul. Powiśle 11 (Plac przed Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie).

Etapy konkursu:
a) rejestracja Uczestników Konkursu i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
b) etap pierwszy – Uczestnicy przekazują prace konkursowe, stanowiące ich propozycje projektowe (wizualizacje) obiektu „Rzeźby Architektonicznej”, opatrzone dokumentacją opisową, w odniesieniu do jasno sprecyzowanej tematyki konkursowej, motywu przewodniego Konkursu.
c) etap drugi – Uczestnicy tego finałowego etapu wyłonieni przez Jury po pierwszym etapie, w liczbie nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5, po dokonaniu „rozwinięcia” swojego projektu, składają swoje projekty drugiego etapu, dodatkowo w formie modelu.
d) Gala Finałowa – Uroczystość będzie połączona z wystawą wybranych przez Organizatora prac zgłoszonych do udziału w Konkursie oraz oficjalnym wręczeniem nagród, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, zgłaszając swój udział w Konkursie. Zwieńczeniem przebiegu Konkursu jest rozpoczęcie przez Organizatora realizacji zwycięskiego projektu. Podczas Gali Finałowej, Organizator Konkursu ogłasza temat kolejnej jego edycji.

Jury konkursu architektonicznego
1) Sędzia - Magdalena Doksa-Tverberg – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
2) Sędzia - dr hab., prof. ASP Ewa Janus – Pracownik Katedry Rzeźby, do niedawna dziekan Wydziału Rzeźby Krakowskiej ASP
3) Sędzia - Katarzyna Opałka – przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Krakowa,
4) Sędzia - dr Agnieszka Łakoma – Plastyk Miasta Krakowa, przedstawicielka Urzędu Miasta Krakowa,
5) Sędzia - Małgorzata Tomczak – redaktor naczelna tematycznego, architektonicznego magazynu "Architektura&Biznes",
6) Sędzia - Wiesław Cholewa – fundator i założyciel TworzyMY Kraków, społecznik i działacz na rzecz rozwoju polskich miast,
7) Sędzia - Stanisław Deńko – wybitny architekt, który miał okazję pracować przy projektach m.in. Auditorium Maximum UJ oraz Muzeum Tadeusza Kantora Cricoteka,
8) Sędzia - Radosław Kosarzycki – popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy,
9) Sędzia - dr Marcin Mielczarek – adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
10) Sędzia - dr hab., prof. UJ Marian Soida – Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
11) Sędzia - Karol Wójcicki – pasjonat nocnego nieba, popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, prezenter telewizyjny,
12) Sędzia - prof. dr. hab. inż. Zbigniew Zembaty – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Terminy
Etap I
15.03.2021 - Przekazanie prac konkursowych
23.03.2021 - Posiedzenie Jury.
26.03.2021 - Ogłoszenie listy prac zakwalifikowanych do II-go etapu
Etap II
05.05.2021 - Termin przekazania przez Uczestników modeli prac
06.05.2021 - Obrady Jury
07.05.2021 - Projekty wyłonione do drugiego etapu zostaną upublicznione i poddane pod głosowanie internetowe, w celu wyłonienia zwycięzcy Nagrody Publiczności.
Gala Finałowa
21.05.2021 - Gala Finałowa - Ogłoszenie wyników Konkursu
07.2021 - Rozpoczęcie realizacji zwycięskiego projektu przez Organizatora.

Nagrody
Nagroda Główna: 15 000 PLN
Nagroda Publiczności: 5 000 PLN
Nagroda II Miejsca: 3 000 PLN
Nagroda III Miejsca: 2 000 PLN

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie organizatora: tworzymykrakow.org/zegarsloneczny/

Konkurs architektoniczny 24-godzinny Zegar Słoneczny

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!