Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. "Nowy ratusz w Łodzi"

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ogłosiła konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Nowy Ratusz w Łodzi”. Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta. Pula nagród w konkursie wynosi 140 000 zł.

Regulamin konkursu pn. „Nowy Ratusz w Łodzi”

Organizator konkursu
Miasto Łódź
Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Biuro Architekta Miasta
90 – 608 Łódź, ul. Wólczańska 36

Cel Konkursu
Podstawowymi celami konkursu są:
− wypracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Urzędu Miasta Łodzi (z rozstrzygnięciem kwestii optymalnego rozmieszczenia stref funkcjonalnych w obrębie projektowanego budynku i oczekiwanej jakości rozwiązań architektonicznych) oraz zagospodarowania Rynku Nowego Centrum Łodzi, określanego w pracach koncepcyjnych nad obszarem jako
Rynek Katarzyny Kobro,
− uszczegółowienie kierunków i zakresu zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uczestnicy konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, osoby prawne lub zespoły autorskie składające się z osób fizycznych, posługujące się przynajmniej jedną osobą posiadającą takie uprawnienia i które spełnią dodatkowo następujące wymagania:
- wraz z Kartą Identyfikacyjną (załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu) złożą oświadczenie (załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu), wykazujące uczestnictwo w zespole autorskim osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
- w przypadku osoby prawnej lub zespołów autorskich, ustanowią pełnomocnika (osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych) do reprezentowania pozostałych członków zespołu oraz odebrania ewentualnej nagrody.

Terminy
Przesyłanie pytań - do 24 grudnia 2020 roku.
Udzielenie odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych konkursem - do 15 stycznia 2021 roku.
Składanie prac konkursowych - do 26 lutego 2021 roku.
Ogłoszenie wyników i wystawa pokonkursowa- 12 marca 2021 roku.

Nagrody
I nagroda – 80 000 zł
II nagroda – 50 000 zł
III nagroda – 35 000 zł
Wyróżnienia (łączna pula) – 10 000 zł

Więcej o konkursie znajdziesz tu: https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-pn-nowy-ratusz-w-lodzi-id37958/2020/12/2/

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!