Konkurs SARP na projekt świetlicy sportowej w Żabieńcu

Konkurs SARP na projekt świetlicy sportowej w Żabieńcu

Gmina Piaseczno oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu, gm. Piaseczno.

Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej  świetlicy sportowej w Żabieńcu, gm. Piaseczno.

Przedmiot konkursu
Konkurs jest konkursem realizacyjnym tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji. Zadaniem podstawowym konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę wszystkich prac konkursowych zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będą warunki przyszłej Umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr 80/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec.

Terminy
Przesyłanie pytań dot. regulaminu konkursu - do dnia 07.12.2020 r. do godziny 15.00.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do dnia 18.12.2020 r. do godziny 15.00.
Składanie prac konkursowych - do dnia 16.03.2021r. do godziny 15.00.
Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu - dnia 30.03.2021 r.

Nagrody
I Nagroda - 20.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie przedmiotu zamówienia.
II Nagroda - 15.000 zł brutto.
III Nagroda - 10.000 zł brutto.
2 wyróżnienia po 5.000 zł brutto każde.

Więcej o konkursie znajdziesz tu: http://konkurs-zabieniec.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogloszenie_o_Konkursie_opublikowane_w_BZP.pdf

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!