Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza do udziału w konkursie na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru międzypokoleniowego w centrum Zduńskiej Woli. Przedmiotowy skwer międzypokoleniowy zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Regulamin konkursu dla architektów

Organizator konkursu
Urząd Miasta Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola

Cel konkursu
Celem głównym, a jednocześnie przedmiotem Konkursu jest uzyskanie możliwie najlepszej pod względem rozwiązań architektonicznych, funkcjonalno-przestrzennych, estetycznych i społecznych autorskiej koncepcji zagospodarowania skweru międzypokoleniowego. Najlepszą koncepcją zostanie ta, która otrzyma najwyższą liczbę głosów w głosowaniu mieszkańców. Ze zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Wykonawcą”, zostanie zawarta umowa na realizację dokumentacji projektowej, zwana dalej „Umową”. Celami pośrednimi są:
-możliwość współdecydowania przez mieszkańców o formie przestrzeni publicznej w mieście,
-integracja mieszkańców w celu jak najlepszego zaaranżowania swojej przestrzeni do życia.

Terminy
1 lipca 2020 roku – ogłoszenie Konkursu.
10 lipca 2020 roku o godz. 12:00 – termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z pozostałymi dokumentami.
do 7 dni kalendarzowych – Komisja Konkursowa zaprosi Uczestników spełniających warunki Regulaminu do udziału w Konkursie.
do 17 sierpnia 2020 roku do godz. 10:00 – ostateczny termin składania prac konkursowych.
do 20 sierpnia 2020 roku – termin dyskusji i dopuszczenia prac do głosowania.
od 21 sierpnia 2020 roku do 4 września 2020 roku – głosowanie przez mieszkańców będzie trwało w terminie.
do 10 września 2020 roku – rozstrzygnięcie Konkursu.
do 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu – zaproszenie zwycięzcy Konkursu do zawarcia umowy
do 10 grudnia 2020 roku – termin realizacji dokumentacji projektowej.

Jury konkursu
Konkurs przeprowadza i nadzoruje Komisja Konkursowa w składzie:
Paweł Szewczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Zduńska Wola – Przewodniczący Komisji;
Michalina Łagunionok – Inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta – Sekretarz Komisji;
Krystyna Bąk – p.o. Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta – Członek Komisji;
Piotr Borkiewicz – Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich – Członek Komisji;
Donata Szmiel – Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami – Członek Komisji;
Kamila Piotrowska – Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Technicznej – Członek Komisji;
Jolanta Owczarz – Kierownik Działu Miejska Pracowania Urbanistyczna – Członek Komisji;
Tomasz Suchański – Podinspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta – Członek Komisji;
Paweł Perdek – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli – Członek Komisji;
Gabriela Górska – Kustosz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola – Członek Komisji.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Uczestnikami są:
Michalina Łagunionok – inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta
(nr tel.: 43 825 02 34, adres e-mail: m.lagunionok@zdunskawola.pl).
Krystyna Bąk – p.o. Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta
(nr tel.: 43 825 02 72, adres e-mail: k.bak@zdunskawola.pl).

Więcej o konkursie znajdziesz tu: https://bip.zdunskawola.pl/przetarg/9853/konkurs-srm-fzwp-271-12-2020-ml

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru międzypokoleniowego w centrum Zduńskiej Woli

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!