Co można ubezpieczyć w nieruchomości?

Co można ubezpieczyć w nieruchomości?

Polisa mieszkaniowa dobrana pod kątem indywidualnych potrzeb to najlepszy sposób na skuteczną ochronę mienia i lokatorów przed skutkami wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Zakup ubezpieczenia należy dobrze przemyśleć, mają na uwadze to, że jego podstawowy wariant zazwyczaj nie wystarcza. 

Nieruchomość mieszkalna to główny składnik majątku, który można objąć ochroną w ramach umowy ubezpieczeniowej. Warto pamiętać, że ochronie mogą podlegać – za https://rankomat.pl/nieruchomosci/co-mozna-ubezpieczyc-w-nieruchomosci – także i inne typy nieruchomości, np. domy letniskowe, budynki i pomieszczenia przynależne, obiekty małej architektury, podjazdy, chodniki, ogrodzenia, domy w budowie, a nawet nagrobki.

 Ryzyko podstawowe czy dodatkowe? 

Podstawowy wariant polisy mieszkaniowej chroni mury (niekiedy i inne elementy stałe) przed różnymi zdarzeniami losowymi. Przeważnie są to: ogień, powódź, osuwanie się i trzęsienie ziemi, upadek drzew i masztów, huragan i porywisty wiatr, eksplozja i implozja, dym i sadza itd. Spora grupa ryzyk dostępna jest w charakterze dodatkowo płatnych rozszerzeń – warto rozważyć wykupienie niektórych z nich, ponieważ podstawowa polisa mieszkaniowa nie uwzględnia mienia ruchomego i lokatorów. Ruchomości nierzadko przedstawiają wysoką wartość, dlatego również wymagają ochrony. 

Jakie dodatki do polisy warto wykupić? 

Zakres ochrony to bardzo istotny czynnik decydujący o skuteczności polisy mieszkaniowej. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują rozmaite dodatki – trzeba się zastanowić, które z nich są w konkretnej sytuacji naprawdę potrzebne. Najpopularniejsze ryzyka dostępne w formie rozszerzeń to:
• kradzież z włamaniem,
• zalanie,
• rabunek,
• stłuczenie elementów szklanych,
• przepięcie.
Powyższe zdarzenia powodują szkody, które są najczęściej zgłaszane ubezpieczycielom.

Ochrona z polisy mieszkaniowej także dla lokatorów 

Polisa mieszkaniowa może efektywnie chronić nie tylko mienie, ale i lokatorów. Służą temu niektóre dodatki znajdujące się w katalogu rozszerzeń proponowanym przez ubezpieczycieli. Są to:
• OC (odpowiedzialność cywilna) w życiu prywatnym zabezpieczające przed finansowymi skutkami szkód nieumyślnie spowodowanych osobom trzecim,
• NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
• home assistance – pakiet profesjonalnych usług dostępnych na zasadach określonych w umowie,
• OC dla najemcy – to nic innego jak OC w życiu prywatnym, ale dotyczące szkód, które zostały wyrządzone przez osobę wynajmującą nieruchomość mieszkalną.

Czego nie można ubezpieczyć w nieruchomości?

Decydując się na zakup polisy mieszkaniowej, trzeba się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Są sytuacje, gdy ubezpieczyciel nie przejmuje finansowej odpowiedzialności za szkodę – czyli nie wypłaca odszkodowania.
Listy wyłączeń należy szukać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Znajdują się na niej m.in. szkody spowodowane umyślnie, pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających bądź będące skutkiem rażącego niedbalstwa.
Oprócz tego nie wolno zapomnieć o limitach, które podobnie jak wyłączenia odpowiedzialności mają na celu chronić interesy ubezpieczyciela. Przykładem limitu jest wysokość odszkodowania, która nigdy nie przekracza sumy gwarantowanej ubezpieczenia (suma ta określa górną granicę finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela).

Liczba ryzyk a koszt ubezpieczenia nieruchomości

Cena polisy mieszkaniowej jest wypadkową wielu czynników. Im szerszy zakres ochrony i droższa nieruchomość, tym więcej kosztuje ubezpieczenie. Na ubezpieczenie mieszkania Polacy wydają przeciętnie 200-300 zł rocznie, a na ubezpieczenie domu 300-500 zł. W porównaniu z kosztami likwidacji wielu szkód nie są to duże kwoty.
Niektóre zdarzenia losowe mogą spowodować nie tylko zniszczenie części mienia, ale w skrajnych przypadkach nawet utratę dachu nad głową. Dobrze skonstruowana polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania, które pozwoli zrekompensować straty.

 Artykuł sponsorowany

 

Co można ubezpieczyć w nieruchomości?

Komentarze

Ilość komentarzy: 1

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

tullybept 2020-09-20 01:25:54

casino online slots online gambling free casino games free casino games http://onlinecasinouse.com/#

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!