Konkurs miasta Włocławek na opracowanie Projektu Koncepcyjnego strefy historyczno -wystawowej

Konkurs miasta Włocławek na opracowanie Projektu Koncepcyjnego strefy historyczno -wystawowej

Gmina Miasto Włocławek ogłasza konkurs na opracowanie Projektu Koncepcyjnego strefy historyczno-wystawowej, która będzie jedną z głównych stref Interaktywnego Centrum Fajansu.

Regulamin konkursu dla projektantów

Organizator konkursu
Gmina Miasto Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie Projektu Koncepcyjnego interaktywnej strefy historyczno-wystawowej, zwanej dalej również Projekt Koncepcyjny, która będzie jedną z głównych stref Interaktywnego Centrum Fajansu, uwzgledniającego:
➢ optymalne i oryginalne rozwiązania projektowe w zakresie scenariusza i rozwiązań plastycznoprzestrzennych, opracowane w oparciu o różnorodne środki przekazu wiedzy i techniki aranżacji różnorodnych wystaw, w tym muzealnych
➢ wykorzystanie multimediów, technologii rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality – AR) i wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality- VR)
➢ opracowane przez Organizatora wytyczne merytoryczne
➢ spójną, plastyczno-przestrzenną koncepcje ekspozycji stałej włocławskich wyrobów ceramicznych tzw.
„Włocławków”

Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń:
1. Zgłoszenia do konkursu, należy przesłać / dostarczyć w zamkniętej teczce/ paczce/ kopercie, na adres:
Urząd Miasta Włocławek, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek z dopiskiem Konkurs na Projekt Koncepcyjny
2. Termin: do 18 maja 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek).

Nagrody:
1. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę za opracowanie Projektu Koncepcyjnego w wysokości 15 000 zł brutto (piętnaście tysięcy złotych).
2. Nagroda pieniężna stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich Projektu Koncepcyjnego, na które będzie zawarta stosowna umowa.
3. Laureat konkursu oprócz ww. nagrody pieniężnej, zostaje zaproszony przez Organizatora do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie Projektu Koncepcyjnego interaktywnej strefy historyczno-wystawowej, na kwotę 105 000 zł brutto (sto pięć tysięcy złotych). Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnej korekty Projektu Koncepcyjnego, po konsultacji z laureatem.
4. Brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego i mailowego z laureatem konkursu (przez 7 dni od dnia werdyktu sądu konkursowego), będzie powodował utratę prawa do nagrody oraz będzie skutkował brakiem możliwości realizacji jego Projektu. Organizator będzie wówczas uprawniony do wyboru innego Projektu Koncepcyjnego, według wskazania sądu konkursowego.
5. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody, jeśli w ocenie sądu konkursowego złożone
prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/14814/konkurs-na-opracowanie-projektu-koncepcyjnego-strefy-historyczno-wystawowej-w-interaktywnym-centrum-fajansu

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!