Harmonia i światło

Harmonia i światło

Realizacja siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach jest rezultatem konkursu architektonicznego, ogłoszonego w 2011 roku, w którym biuro HRA Architekci /Hermanowicz Rewski Architekci/ zajęło pierwsze miejsce. Przyjęte rozwiązania miały nawiązywać do stabilności prawa.


Pracownia HRA jako generalny projektant opracowała wielobranżową dokumentację projektową całego założenia w podziale na fazy projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego. Uzyskała w imieniu inwestora pozwolenie na budowę oraz pełniła nadzór autorski nad robotami budowlanymi do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie na przełomie 2016/2017 roku.

Budynek zrealizowano na dużej, prostokątnej działce, położonej w tzw. rejonie Nowych Siedlec. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz rzędne przylegających ulic, pierwotny poziom terenu działki inwestycyjnej wyniesiono o około 1m w górę. Podjęta decyzja pozwoliła na stworzenie platformy, stanowiącej bazę dla nowej reprezentacyjnej zabudowy. Trzykondygnacyjną bryłę Siedziby Sądu Rejonowego zaprojektowano w formie prostopadłościanu o elewacjach wyznaczonych rytmem powtarzających się słupów, przechodzących płynnie w poziome podziały posadzki placu stanowiącego parking dla interesantów.


sąd rejonowy w siedlcach
sąd rejonowy w siedlcach

Strefę wejściową zaprojektowano, jako wysoki narożny portyk prowadzący do wejścia głównego. W ramach prostopadłościennej bryły przewidziano dwa wewnętrzne dziedzińce, otwarte w poziomie parteru na parking dla pracowników.


sąd rejonowy w siedlcach
sąd rejonowy w siedlcach

Układ funkcjonalny siedziby Sądu Rejonowego odpowiada podziałowi budynku na strefy o zróżnicowanym poziomie dostępności. Funkcje ogólnodostępne, takie jak sale rozpraw, czytelnie akt i ksiąg wieczystych zaprojektowano jako dostępne z wysokiego, otwartego holu stanowiącego główną przestrzeń komunikacyjną. Funkcje biurowe i administracyjne, objęte kontrolą dostępu, zaprojektowano w powiązaniu z holem jako dostępne od strony przeznaczonej dla pracowników.


sąd rejonowy w siedlcach
sąd rejonowy w siedlcach
sąd rejonowy w siedlcach

Założeniem projektowym było stworzenie monumentalnego obiektu, który kojarzyłby się z władzą sądowniczą, pozostając jednocześnie przyjazny użytkownikom i interesantom. Przyjęte rozwiązania miały nawiązywać do stabilności prawa i przejrzystości procedur sądowych.


sąd rejonowy w siedlcach
sąd rejonowy w siedlcach
sąd rejonowy w siedlcach

Zgodnie z założeniami pracy konkursowej, w ramach obiektu przewidziano pozostawienie wielu odkrytych elementów żelbetowych, wykonanych z betonu architektonicznego. W trakcie prac projektowych przyjęto zasadę formalnego podziału elementów z betonu architektonicznego na wewnętrzne, które zostały wylane na placu budowy oraz zewnętrzne, które zostały sprefabrykowane w zakładzie produkcyjnym. Przyjęte rozwiązanie projektowe pozwoliło na sprawną realizację głównej konstrukcji nośnej budynku jak również na zapewnienie odpowiedniej jakości elementów elewacyjnych i drogowych. Uwarunkowania dwóch przyjętych technologii realizacji umożliwiły wizualne zróżnicowanie wnętrza od zewnętrza przy jednoczesnym zachowaniu walorów pełnego powiązania materiałowego. Uzyskany spójny efekt stanowi wynik ścisłej współpracy pomiędzy zakładem dostarczającym beton towarowy oraz zakładem prefabrykacji, prowadzonej pod kontrolą kierownika budowy oraz koordynowanej wieloetapowo przez nadzór autorski i inwestorski.


sąd rejonowy w siedlcach

Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania projektowe przyjęte w ramach portyku wejściowego, zaprojektowanego jako strop typu filigran oparty na smukłych prefabrykowanych kolumnach żelbetowych oraz odwzorowanie godła państwowego w elementach żelbetowych, wewnętrznych i zewnętrznych. Wzór godła państwowego, uzyskany przy wykorzystaniu matryc szalunkowych firmy RECKLI, został w całości zaprojektowany i wykonany w oparciu o rysunki i modele dostarczone przez architektów z HRA.


sąd rejonowy w siedlcach
sąd rejonowy w siedlcach
sąd rejonowy w siedlcach

Siedziba Sądu Rejonowego

Projekt: HRA Architekci

Powierzchnia całkowita: 7 800 m2

Realizacja: 2017

Lokalizacja: Siedlce

źródło: materiały prasowe HRA Architekci

 

sąd rejonowy w siedlcach

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!