Konkurs Studenckie Metod-y - 30.11.2014

Konkurs Studenckie Metod-y - 30.11.2014

Konkurs na projekt kuchni, kierowany do studentów oraz słuchaczy wydziałów projektowania wnętrz uczelni wyższych.

Studenci znani są ze swojej kreatywności i nietypowego podejścia do zagospodarowywania przestrzeni i wykorzystywania sprzętów. Do 30 listopada trwa konkurs na projekt kuchni z wykorzystaniem mebli METOD.

1. Organizator konkrusu

Organizatorem konkursu „STUDENCKIE METOD-y” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Blue Ivy Marketing Solutions Sp. z o.o., adres: ul. Słonki 22, 02-814 Warszawa, siedziba biura: ul. Bajońska 9a/8, 03-963 Warszawa, kontakt e-mail: info@blueivy.pl zwana dalej „Organizatorem”.

2. Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej funkcjonalnego projektu kuchni zaprojektowanego z wykorzystaniem systemu mebli kuchennych METOD. Konkurs jest adresowany do studentów oraz słuchaczy wydziałów projektowania wnętrz uczelni wyższych.

3. Nagrody

- Komisja Konkursowa wybierze projekt kuchni spełniającej następujące kryteria: funkcjonalność kuchni dostosowana do potrzeb domowników, ogólne wrażenie estetyczne projektu oraz kreatywność w doborze i łączeniu poszczególnych elementów wyposażenia IKEA.
- W Konkursie zostanie nagrodzonych 10 laureatów.
- Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności.
- Komisja dokona wyboru zwycięskiego projektu do dnia 15 grudnia 2014 roku.
- W Konkursie zostaną przyznane nagrody:
a. I nagroda – 10 000 zł na karcie upominkowej IKEA, realizacja zwycięskiego projektu w sklepie IKEA Poznań (termin realizacji określi Organizator) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1111 zł oraz voucher na miesięczny, płatny 2000 zł brutto staż w dziale Com&In IKEA do zrealizowania w terminie styczeń - sierpień 2015 w IKEA Poznań.
b. II nagroda – 5 000 zł na karcie upominkowej IKEA wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 556 zł oraz voucher na miesięczny, płatny 2000 zł brutto staż w dziale Com&In IKEA do zrealizowania w terminie styczeń-sierpień 2015 w wybranym sklepie IKEA.
c. III nagroda - 3 000 zł na karcie upominkowej IKEA wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 333 zł oraz voucher na miesięczny, płatny 2000 zł brutto staż w dziale Com&In IKEA do zrealizowania w terminie styczeń-sierpień 2015 w wybranym sklepie IKEA
d. 7 nagród wyróżnienia- 7 voucherów na miesięczny, płatny 2000 zł brutto staż w dziale Com&In w terminie styczeń- sierpień 2015 w wybranych sklepach IKEA.
- W Konkursie można wygrać tylko jedną nagrodę.
- Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
- W przypadku gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba taka
będzie zobowiązana do jej zwrotu albo do zwrotu jej równowartości pieniężnej. W takim przypadku Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
- Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, ani zmiany jej na inną nagrodę.
- Nagroda przysługuje zwycięzcy, nie może on przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.

4. Powiadomienie o nagrodzie i sposób wydania nagród 

- Do wszystkich zwycięzców Konkursu zostanie wysłana wiadomość pocztą elektroniczną, na adres wskazany w Zgłoszeniu, z informacją o wygranej. Lista osób nagrodzonych będzie również zamieszczana na stronie internetowej www.studenckiemetody.pl. Powiadomienia o wygranych odbędą się w terminie 4 dni roboczych od przyznania nagród.
- Realizacja nagród będzie miała miejsce w terminie do sierpnia 2015 roku.
- Nagrody – karty upominkowe IKEA zostaną przesłane przez Organizatora na adres wskazany przez uczestnika po spełnieniu wszystkich przewidzianych niniejszym Regulaminem warunków.
- Nagrody – karty upominkowe zostaną przesłane zwycięzcom w terminie do 30 dni od momentu publikacji na stronie internetowej www.studenckiemedody.pl listy uczestników nagrodzonych.
- Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
- Nieodebranie nagrody we wskazanym powyżej terminie oznacza rezygnację z nagrody, wówczas nagroda zostaje do dyspozycji Organizatora

Więcej: www.studenckiemetody.pl

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!