DeSign NeeDed - Chair - 15.11.2014

DeSign NeeDed - Chair - 15.11.2014

Konkurs dla projektantów mebli na projekt unikatowego krzesła, które może wejść na stałe do produkcji Fameg.

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Strefa ArchiTeo, której właścicielem jest Firma InCrea Paweł Koc z siedzibą przy ul. Tęczowej 10 we Wrocławiu. Konkurs odbywa się pod patronatem firmy produkcyjnej FAMEG Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 2 97-500 Radomsko; NIP 772 224 93 10; KRS: 0000239335; Kapitał zakładowy: 18 725 000 PLN

2. Przedmiot i cel konkursu

- Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie unikatowego krzesła, który może wejść na stałe do produkcji firmy Fameg.
- Celem konkursu jest poszukiwanie oraz promocja utalentowanych twórców oraz projektantów mebli, którzy swoimi oryginalnymi pomysłami, kreatywnością i podejściem do materii stworzą projekt o poszukiwanych cechach umieszczonych w realiach technologicznych producenta.

3. Poszukiwane cechy projektu

-projekt autorski
-wysoka jakość artystyczna i estetyczna
-wysoka jakość merytoryczna
-oryginalne i twórcze podejście
-innowacyjność
-funkcjonalność i ergonomia
-możliwość wdrożenia projektu i wprowadzenia do produkcji

4. Wymagania technologiczne producenta

- krzesło wykonane w drewnie, sklejce bukowej mogące zawierać elementy gięto-klejone oraz gięte

5. Udział w konkursie

- Konkurs skierowany jest do osób projektujących, studentów oraz absolwentów kierunków projektowych i artystycznych, a także do grup lub firm zajmujących się projektowaniem.
- Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które są członkami Komisji Konkursowej oraz osoby, które brały udział w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.
- Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
- Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia Zwycięzców. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z roku 1997 Nr 133 poz. 883). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
- Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach portalu.

6. Terminy

- Projekty należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).
- Zgłoszenia niespełniające wymogów zawartych w regulaminie konkursu oraz przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez organizatora konkursu.
- Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się po 30.11.2014 i odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie www.architeo.pl . Oficjalne rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się na wskazanej przez organizatora uroczystości.
- Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu na stronie internetowej www.architeo.pl.
- Konkurs, decyzją jury, może zostać nierozstrzygnięty.

7. Jury konkursowe

Jury powołane przez organizatora w składzie osobowym :
- przedstawiciel producenta – Fameg – dyrektor handlowy – Andrzej Polanowski
- przedstawiciel producenta – Fameg – kierownik sprzedaży – Anna Pietras
- przedstawiciel organizatora – Strefa ArchiTeo – Paweł Koc
Przebieg obrad jury jest utajniony.

8. Nagrody

- Nagrodą główną za zajęcie 1 miejsca jest nagroda pieniężna w wysokości 5000 PLN/brutto, która zostanie przelana za wskazane konto przez uczestnika w terminie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników.
- Dodatkową nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest stworzenie prototypu bryły krzesła, która zostanie poddana testom ostatecznym pozwalający wprowadzenie jej do sprzedaży.
- Najlepsza bryła konkursowa zostanie przedstawiona na największych Targach Wyposażenia Wnętrz w Mediolanie w 2015 roku.
- Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie, ani zrzec się nagrody.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

Więcej: www.architeo.pl 

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!