Konkurs na projekt wnętrza

Konkurs na projekt wnętrza "Nowości Excellent w aranżacji łazienek" - 14.02.2014

Konkurs projektowy "Nowości Excellent w aranżacji łazienek" skierowany jest do wszystkich projketantów wnętrz, architektów oraz designerów.

Organizator konkursu
Firma Excellent SA z siedzibą w Krakowie przy ulicy Nad Drwiną 10/B-3

Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu aranżacji wnętrza łazienki z wykorzystaniem nowości produktowych z oferty Excellent.
2. W aranżacji łazienki należy obowiązkowo wykorzystać minimum trzy produkty dedykowane do konkursu z nowości Excellent:
a) wannę AVA SIDE lub AVA w dowolnym rozmiarze
b) dowolnie wybrany produkt: armatura linia CALM, deszczownie SLIM, rain GALAXY, panele- PI OVAL, LAMBDA, bateria termostatyczna SUPREMA P, kabiny Seria LIGHT, parawany serii 900.
c) w projekcie jako uzupełnienie należy użyć dowolne produkty łazienkowe z ogólnej oferty Excellent.
3. Linki do bloków projektowych niezbędnych w wykonaniu projektów konkursowych są do pobrania na stronie www.excellent.com.pl w zakładce Konkurs - Nowości Excellent w aranżacji łazienek.
4. Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną ilość aranżacji wykorzystujących nowości Excellent objęte konkursem. Należy zgłaszać prace konkursowe, co do których przysługuje wykonawcy całość praw autorskich.
5. Zgłaszane prace konkursowe mogą być wykonane przy użyciu dowolnego oprogramowania komputerowego, w dowolnym programie graficznym 3D. Na jednąpracę konkursową należy składać minimum 5 ujęć wizualizacji oraz zwymiarowany rzut łazienki z góry.
6. Każda praca musi zawierać: tytuł, numerowane pliki aranżacji od 1, specyfikację wykorzystanych produktów oraz nazwę programu w którym projekt był wykonany. Na Konkurs przyjmowane są wyłącznie prace konkursowe przesłane w postaci elektronicznie wygenerowanych zdjęć w formacie JPG z ustawieniami: A4 Output 300dpi.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania konkursu bez podania przyczyny co będzie zakomunikowane na stronie www.excellent.com.pl.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne: architekci, projektanci wnętrz, dekoratorzy, wykonawcy, którzy prześlą personalne zgłoszenie do konkursu. Z udziału w Konkursie wyklucza się pracowników Organizatora.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać formalne zgłoszenie swojego udziału najpóźniej do dnia 14.02.2014 a prace konkursowe nadesłać najpóźniej do dnia 28.02.2014 do godziny 24 na adres: konkurs.nowosci.2013@excellent.com.pl z tytułem emaila: konkurs wizualizacje łazienek, imię i nazwisko. Prace nadesłane do Konkursu i zgłoszenia dokonane poza wyznaczonymi terminami nie będą uwzględniane przez jury przy rozstrzygnięciu konkursu.
3. Zgłoszenie do konkursu należy wypełnić i przesłać poprzez stronę www.excellent.com.pl w zakładce ”Konkurs - Nowości Excellent w aranżacji łazienek.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przez osoby fizyczne jest wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883.) oraz do celów podatkowych. Dane osobowe uczestników uzyskane są wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia programu oraz do celów podatkowych, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone.
5. Dokonanie zgłoszenia na Konkurs oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Komisja konkursowa
1. Za prawidłowy przebieg konkursu oraz rozstrzygnięcie Konkursu odpowiada powołana przez Organizatora Komisja.
2. Decyzja w sprawie finałowej oceny Prac Konkursowych oraz wyboru Nagrodzonych Prac Konkursowych zapadnie na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 14.03.2014.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich żadne środki odwołania.

Nagrody i ocena merytoryczna prac konkursowych
1. Prace zostaną ocenione wg poniższych kryteriów:
a) użycia i zastosowania produktów Excellent objętych konkursem
b) funkcjonalność łazienki
c) realizm wykonania prac projektowych,
d) jakość wykonanego renderingu,
e) ogólne wrażenie po przeanalizowaniu pracy konkursowej.
2. Organizator przewiduje następujące nagrody w Konkursie:
- Nagroda główna w wysokości 2500zł brutto
- Nagroda druga w wysokości 2000zł brutto
- Nagroda trzecia: dowolnie wybrany produkt z oferty Excellent do wartości 1500zł brutto
3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród, przyznania nagród dodatkowych lub odstąpienia od przyznania nagród za poszczególne miejsca.
4. Uczestnik Konkursu z tytułu jednej Pracy Konkursowej może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie wyników (imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, tytułu pracy konkursowej oraz informacji o przyznaniu nagrody) na stronie www.excellent.com.pl.
6. Każdy z nagrodzonych Uczestników Konkursu zostanie powiadomiony o przyznanej nagrodzie pocztą elektroniczną, na podany adres e-mail.
7. Każdy z Uczestników Konkursu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zmianie jego danych kontaktowych zawartych w zgłoszeniu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu z powodu podania nie aktualnych danych lub z powodu błędnego funkcjonowania poczty elektronicznej Uczestnika Konkursu.
9. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
10. Wypłacone nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, natomiast osoba nagrodzona nagrodą rzeczową zobowiązana jest przed odbiorem nagrody do wpłaty w kasie Organizatora zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012,poz.361).
11. Nagrody zostaną doręczone przez Przedstawiciela Regionalnego Excellent SA.

Więcej: excellent.com.pl

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!