Konkurs na wnętrze

Konkurs na wnętrze "Stwórz wyjątkową przestrzeń" - 31.12.2013

HERBEĆ home&wellness GROUP zaprasza do wzięcia udziału na projekt wnętrza. Do dypozycji jest ponad 40m2, które ma się stać osobliwym i interesującym miejscem spotkań z Klientem.

Organizator i partnerzy konkursu
Showroom Herbeć® z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa we współpracy z firmami THG (producent armatury), Sbordoni® (producent ceramiki sanitarnej), Winckelmans (producent mozajek wiktoriańskich), Royal Designs.

Uczestnictwo i zasady konkursu
a) Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda osoba pełnoletnia. Z udziału wyłączeni są pracownicy Organizatora i Partnerów oraz osoby zaangażowane w organizację konkursu i członkowie ich najbliższej rodziny.
b) Uczestnicy opracowują projekt koncepcyjny zaadaptowania jednego z wejść do budynku, korytarza oraz powierzchni znajdującej się w podziemiach budynku.
c) Dopuszcza się zgłaszanie do konkursu prac zespołów dwuosobowych.
d) Każda osoba lub zespół może przesłać jeden projekt.
e) Udział w konkursie jest bezpłatny.
f) Organizator określa wyroby, które mają być zastosowane w łazience (ceramika sanitarna, płytki, armatura). Wyboru reszty materiałów dokonuje Uczestnik Konkursu.
g) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników i wydaniem nagrody.
h) Prace podpisane imieniem i nazwiskiem należy przesyłać w formie elektronicznej w terminie do 31 grudnia 2013 r. na adres mailowy biuro@herbec.pl w temacie wpisując: Konkurs. W treści wiadomości prosimy również zamieścić swoje dane (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) oraz numer kontaktowy.
i) Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imię, nazwisko) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników oraz na prezentację projektów na stronie internetowej www.herbec.pl w Showroomie Herbeć® oraz na stronach producentów.
j) Forma pracy dowolna.
k) Projekty mają mieć formę koncepcyjną. Wizualizacje mogą być proste, ideowe, a prace nie muszą posiadać skomplikowanych rysunków. Organizator umożliwi Zwycięzcy Konkursu wzięcie udziału w realizacji Jego pomysłu oraz zaznacza, że ewentualne niejasności mogą być z Nim konsultowane.
l) Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw do rozpowszechniania prac, ich ekspozycji lub wykorzystania w celach marketingowych

Wyłanianie zwycięzców
a) Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa w składzie 5 osobowym.
b) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 stycznia 2014 r., na stronie internetowej www.herbec.pl. Dodatkowo Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną i telefoniczną.
c) Jury nie jest zobowiązane do uzasadnienia wyboru zwycięzców.
d) Uroczyste wręczenie nagrody i wyróżnień planowane jest na dzień 25 stycznia 2014 r

Nagrody
a) Fundatorami nagród są Organizator i Partnerzy konkursu.
b) Główna nagroda: płatna praktyka/staż w Showroom'ie HERBEĆ® oraz 3-dniowy wyjazd studyjny do Francji .W programie m.in. wizyta w paryskim Showroom’ie THG, połączone ze zwiedzaniem manufaktury najbardziej ekskluzywnych armatur.
Wyróżnienie I: płatna praktyka/staż w Showroom'ie HERBEĆ® oraz zewnętrzny dysk twardy
Wyróżnienie II: praktyka/staż w Showroom'ie HERBEĆ® oraz tablet graficzny

Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Więcej: herbec.pl

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!