Jakie zasady ergonomii w łazience ?

Jakie zasady ergonomii w łazience ?

Umywalka, miska ustępowa, wanna lub prysznic – to niezbędne, minimalne wyposażenie, które musi znaleźć się w łazience. Czasem nie tak łatwo porozmieszczać je w taki sposób, by móc komfortowo z nich korzystać. Na szczęście przychodzą nam w sukurs zasady ergonomii dotyczące pomieszczenia kąpielowego.

Ergonomia polega na badaniu wydajności osoby w środowisku w jakim żyje i pracuje. Zadaniem projektanta jest stworzenie przestrzeni zgodnej z zasadami ergonomii, a powstały schemat i zastosowane w nim elementy mają być wygodne, bezpieczne i funkcjonalne. Oczywiście najważniejsza kwestią jest dla kogo i dla jakiej liczby osób się projektuje. To pozwoli nam określić priorytety.

Ważne odległości
Ktoś kto ma dużą rodzinę prawdopodobnie będzie potrzebował dodatkowej umywalki, lub zastosowania jednej, ale za to większej, niż standardowa o szerokości 60cm. By zaprojektować funkcjonalną przestrzeń kąpielową należy zdać sobie sprawę, ile miejsca zajmują poszczególne sprzęty i jakie powinny być odległości między nimi. Według norm, w mieszkaniu lub domu przewiduje się dwa niezależne pomieszczenia na łazienkę i toaletę. Takie rozdzielenie jest wymagane, gdy liczba osób w mieszkaniu przekracza pięć. Pomieszczenia te powinny być zamykane. Drzwi, ze względów bezpieczeństwa, powinny otwierać się na zewnątrz łazienki. Jeżeli chcemy, aby jedna łazienka lub toaleta była dostępna tylko z sypialni, należy przewidzieć drugą łazienkę lub toaletę dostępną z korytarza.

Wskazana jest lokalizacja łazienki i toalety od północy oraz zapewnienie im naturalnego oświetlenia i dobrej wentylacji, z naciskiem na to drugie. Biorąc pod uwagę dużą wilgotność powietrza i skraplanie się pary wodnej, górne powierzchnie ścian i sufit muszą być łatwe do mycia i czyszczenia oraz odpowiednio zaizolowane. Materiał stosowany na posadzkę musi być antypoślizgowy. Istnieją szczegółowe wymiary określające położenie poszczególnych urządzeń. Górna krawędź wanny razem z nóżkami pod wanną powinna się znajdować na wysokości nie wyższej niż 60cm, licząc od gotowej podłogi. Odległość od osi wanny do przylegającej ściany musi wynosić 45cm, ze względu na swobodne mycie się w wannie. Minimalna przestrzeń między wanną a ścianą przeciwległą to 55cm, natomiast przestrzeń zapewniająca swobodę ruchów to 105cm.

Miska ustępowa oraz bidet powinny znajdować się na wysokości 40cm licząc od ich górnej krawędzi do gotowej podłogi. Minimalna odległość pomiędzy nimi to 20cm. Umywalka powinna być zamontowana na wysokości 85cm, licząc od ich górnej krawędzi do gotowej podłogi. W przypadku zaplanowania dwóch umywalek w jednym ciągu odległość pomiędzy nimi powinna wynosić minimum 25cm. Szerokość prysznica, która zapewnia swobodne mycie się oraz korzystanie z niego to 90cm. Stosuje się również prysznice o szer. 80cm, a nawet 70cm, jednak tylko ze względu na brak miejsca i nie są one komfortowe. Na otwarcie kabiny prysznicowej oraz swobodne wyjście z niej należy przewidzieć min. 75cm.

Dodatkowe, ale ważne
Dodatkowo należy przewidzieć w łazience lub toalecie przynajmniej jedno gniazdo elektryczne hermetyczne i umieścić je w pobliżu lustra na wysokości 130cm. Łazienkę oraz toaletę należy poza tym wyposażyć w szafki na ręczniki i środki czystości, lustro z oświetleniem, wieszaki na ręczniki do rąk i na ręczniki kąpielowe, suszarkę, uchwyt nad wanną, haczyk na papier toaletowy, miejsce na kubki do mycia zębów i szczoteczki oraz pastę do zębów, mydło, blat roboczy do odkładania przedmiotów w trakcie korzystania z nich i ewentualnie dodatkowe ogrzewanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te wytyczne, dobre rozplanowanie przestrzeni nie powinno sprawić większego kłopotu.

inż. arch. wnętrz Paulina Kasperkowicz
PeKa Studio

Komentarze

Ilość komentarzy: 31

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Craigsnorm 2018-04-14 03:17:06

п»їTurnkey Websites: 5 Important Considerations If You Are Thinking About Using Them For Affiliate Marketing

Turnkey websites should be considered by anyone thinking about starting an affiliate marketing program. Turnkey websites are out-of-the-box sites that let you use the best work product of marketing professionals without the prohibitive cost of hiring these consultants on your own. You can also immediately deploy these sites to start generating income. If you are thinking about turnkey we

Craigsnorm 2018-04-14 03:57:32

п»їThe Top 5 Niches to Promote in Affiliate Marketing

Almost all companies online have an affiliate program available to affiliate marketers, and this means you can literally promote products in any niche you want. But there are some niches that are more popular than others. If you are having a hard time finding a niche that works for you then you may want to start with the most popular niches there are to promote and find products in that niche.
Popular Niche 1 – Self Improvement
Self improvem

Craigsnorm 2018-04-14 06:06:39

п»їFake Science and SEO – How Most Companies Fall for Pseudoscience

Most SEO companies have some strategy that they claim will get you ranked first in Google. Generally that line is used as a marketing technique, but if you ask the really successful companies what the secret to great search results is, you’ll likely find a host of different strategies that they claim are crucial for ranking highly in search engines.
Yet the truth is that nearly all of them are totally bogus, and that these SEO

Craigsnorm 2018-04-15 06:09:52

п»їInstant Approval Payday Loans ArРµ Quick tРѕ Obtain


Whеthеr thеrе iѕ a financial emergency оr ѕоmе nоrmаl requirements, a fast credit facility аlwауѕ serves уоu better. It iѕ аn effective strategy tо deal with уоur urgent financial requirements. It nоt оnlу saves a lot оf уоur precious time, but аlѕо makes thе еntirе procedure ԛuitе a hassle free task. Sеvеrаl major payday loan companies аrе constantly engaged in a cut throat competition tо reach t

Craigsnorm 2018-04-15 09:24:30

Online Payday Cash Advance - Whу Dо Yоu Nееd It?


Thе cyclical passages оf mоѕt salaried people iѕ thеrе аrе ѕо mаnу timеѕ wе gоt money in оnе hаnd оn salary day thеn givе it аll аwау tо pay bills аnd expenses in оthеr hand. It ѕееmѕ thеrе iѕ nеvеr adequate cash left оvеr tо cover уоu аnd уоur family's basic expenses еvеrу month еvеn thоugh уоu аlrеаdу work rеаllу hard. Thеn ѕоmе unanticipated expenses happen; thе car

Craigsnorm 2018-04-15 17:30:09

п»їNРѕ Faxing Payday Cash Advance Loans - ThРµ Option FРѕr Quick Cash


If life's small emergencies bесоmе a burden, a quick cash advance mау help. Car repairs аnd unexpected doctor visits аlwауѕ interfere with thе bеѕt plans. Fortunately, online loans аrе аvаilаblе within 24 hours withоut faxing documents оr enduring endless hassles.

Finding thе bеѕt cash advance companies requires a fеw minutes searching аnd comparing lending policies. Interest rates vary аmоng

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!