Wynagradzanie wykonawcy i podwykonawców

Wynagradzanie wykonawcy i podwykonawców

Inwestor nie może zwolnić się od zapłaty całego wynagrodzenia należnego wykonawcy, powołując się na to, że zapłacił wynagrodzenie należne podwykonawcom.

Zasady wynagradzania zostały opisane  m.in. w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego. Powyższy przepis przewiduje solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zobowiązania wobec podwykonawcy. W tej kwestii wypowiedział się m.in. Sąd Najwyższy (sygn. akt V CSK 179/07), który w sprawie rozpatrywanej w 2008 roku podkreślił, iż przepis nie ogranicza tej odpowiedzialności do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy od inwestora, ani zapłaconego przez inwestora wykonawcy.

Zwrócił również uwagę na odpowiedzialność inwestora wobec wykonawcy i podwykonawców, która wynika z różnych stosunków zobowiązaniowych. Odpowiedzialność inwestora wobec wykonawcy wynika z umowy o roboty budowlane, którą strony podpisały, natomiast odpowiedzialność wobec podwykonawców wynika m.in. z art. 6471 § 5, który stanowi, iż  „…inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę”. Cytowany przepis ma charakter gwarancyjny, a ramy odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy kształtuje umowa jaka została zawarta między wykonawcą i podwykonawcą, po uzyskaniu uprzednio zgody inwestora na jej zawarcie lub poprzez brak sprzeciwu w terminie 14 dni.  W związku z powyższym stwierdzić należy, iż inwestor nie może zwolnić się od odpowiedzialności wobec podwykonawcy, po przez wykonanie swojego zobowiązania wobec wykonawcy, które wynika z innego stosunku zobowiązaniowego. Inwestor nie może się zwolnić również od zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy po przez zapłatę całego wynagrodzenia podwykonawcom.

W związku z powyższym, inwestor musi wywiązać się z swojego zobowiązania wobec podwykonawców, nawet gdy już wypłacił całą należną kwotę wykonawcy, jak też nie jest zwolniony od zapłaty całego wynagrodzenia należnego wykonawcy, gdy zapłacił na podstawie art. 6471 par. 5 k.c. wynagrodzenie należne podwykonawcom. Nie znaczy to że Inwestor w każdym wypadku zapłaci podwójnie. Inwestor ma roszczenie do wykonawcy o zwrot kwoty wypłaconej podwykonawcom i może tę wierzytelność potrącić z wierzytelnością wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane.

Art. 6471 par. 5 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wyrok SN z 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt V CSK 179/07, niepublikowany).

Partnerem mertytorycznym działu "Prawo w architekturze" jest Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Komentarze

Ilość komentarzy: 11

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Bayan 2012-03-18 04:47:45

Ciekawa i dość pokrętna jest logika tego akrytułu mająca sugerować zakusy działaczy ŁKS-u na publiczne pieniądze i pewnie świadomie pomijająca istotne fakty. Działacze ŁKS-u nie wybudują za swoje pieniądze stadionu, gdyż ŁKS przekazał swoje tereny przy Al. Unii Miastu bodajże rok temu. Terenami obecnie zarządza MOSIR podległy Miastu (pierwszy fakt). Stadion mający powstać na byłych obiektach ŁKS-u ma być w zamyśle podejmowanych działań stadionem miejskim i elementem kompleksu sportowego wraz z h

Diego 2013-11-05 22:48:55

Hey, sutble must be your middle name. Great post!

Marian 2013-11-11 16:59:17

Wow! That's a really neat anresw!

Cualqui 2013-11-13 05:37:10

No more s***. All posts of this qultiay from now on http://fsexzjiyxgy.com [url=http://szhpfo.com]szhpfo[/url] [link=http://pkzeebelyh.com]pkzeebelyh[/link]

Jenna 2013-11-15 00:51:35

Holy coscine data batman. Lol!

Abdnor 2013-11-16 23:14:54

Haauleljlh! I needed this-you're my savior. http://kynjibcqo.com [url=http://glwsigwi.com]glwsigwi[/url] [link=http://wuyrhrdwmt.com]wuyrhrdwmt[/link]

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!