Co powinno znajdować się w umowie o prace projektowe

Co powinno znajdować się w umowie o prace projektowe

Bardzo często w umowach wprowadzany jest zapis dotyczący zasad odbioru projektu. Decydując się na umowne uregulowanie kwestii odbioru należy odnieść się do terminu, w jakim taki odbiór nastąpi. Najczęściej praktykowanym rozwiązaniem jest dwu lub trzytygodniowy termin biegnący od dnia zgłoszenia projektu do odbioru. Powinno ponadto zostać wskazane miejsce odbioru, ewentualnie konieczność sporządzenia protokołu odbioru. W interesie architekta zdaje się być wprowadzenie ewentualnego terminu dodatkowego na dokonanie poprawek.

Podpisując umowę na prace projektowe trzeba pamiętać, iż architekt jest związany nie tylko postanowieniami umowy, ale również przepisami prawa w stosownym zakresie. Obowiązki projektanta przy sporządzaniu projektu określa art. 20 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994, nr 89, poz. 441 z późn. zm.). Owe obowiązki zostały szczegółowo omówione w poprzednim artykule zatytułowanym „Obowiązki projektanta wynikające z ustawy Prawo budowlane”.

W kwestii formy umowy Kodeks Cywilny nie wskazuje żadnej z form szczególnych zawierania umów dla tego typu czynności prawnej. Jest zatem prawnie wiążące zawarcie umowy nawet w formie ustnej. Jednakże dla celów dowodowych najlepiej jest zawrzeć umowę przynajmniej w formie pisemnej. Ewentualne dochodzenie swoich racji byłoby w znacznym stopniu utrudnione, gdyby nie została zawarta umowa pisemna.

Wykonawca, zwłaszcza przy wykonaniu umowy, której przedmiotem jest projekt wymagający dużego nakładu sił i środków, może domagać się od zleceniodawcy uiszczenia zaliczki. W gestii stron leży ustalenie zarówno wysokości jak i terminów płatności oraz sposobu przekazywania zaliczek.

Z praktyki wynika, iż kwestia praw autorskich jest dość pobieżnie regulowana w umowach o prace projektowe. Natomiast, aby uniknąć późniejszych sporów na tym tle, należałoby poświęcić temu zagadnieniu jeden z punktów umowy. Przede wszystkim konieczne jest zaznaczenie, iż wykonawca przenosi całość praw autorskich związanych z projektem i że te prawa są wolne od wszelkich wad prawnych, w tym roszczeń osób trzecich. W kolejnym podpunkcie umowy możemy wskazać, możliwe pola eksploatacji wykonanego projektu. Zazwyczaj jest to: utrwalanie, powielanie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do sieci multimedialnej, publiczne udostępnianie w Internecie, wyświetlania, wystawiania, dzierżawy, najmu użyczania i inne. Warto również wprowadzić zapis, na mocy którego zleceniodawca będzie mógł dokonywać zmian redakcyjnych w projekcie, celem ich dostosowania do wymogów nakładanych przez przepisy administracyjne oraz w wyniku potrzeb konstrukcyjnych. Umowa powinna ponadto rozstrzygać kwestie związane z wykonywaniem autorskich praw osobistych opisanych w art. 16 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz, 83 z późn. zm.).

Na koniec należy przypomnieć, iż strony zatwierdzają zawarcie umowy własnoręcznymi podpisami. Zawarcie umowy o prace projektowe nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego, zatem nie jest konieczne jej rejestracja w urzędzie skarbowym ani opłat podatku od czynności cywilnoprawnych.

Partnerem mertytorycznym działu "Prawo w architekturze" jest Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Komentarze

Ilość komentarzy: 2

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Ranjana 2012-03-18 05:00:37

Dołączany jest w najbardziej ozwbydliry sposf3b do stron internetowych z dźwiękiem "na full", bez -że tak powiem- mojej wiedzy i zgody. Uniemożliwia mi to np. czytanie z jednoczesnym słuchaniem muzyki - muszę mieć wyłączony dźwięk, by tego "wesołego bronka" nie słuchać 10 razy na godzinę.Ale może to i dobrze, może to obrzydzi innym tego hrabiego od siedmiu boleści...

Erien 2012-10-20 19:51:11

Po lekturze tego feioltenu odniosłem wrażenie jakby autor pisał z przyszłości, już po wyborach, do tego wygranych przez Kaczyńskiego. Trochę wolniej, Autorze, jeden sondaż wiosny nie czyni. Gdyby nie powstał on na zamf3wienie Rzepy, sądziłbym, że chodzi o mobilizację elektoratu Komorowskiego (i tak tę rolę, niestety, spełni, oby nieskutecznie!). Swoją drogą nie należy mieć nadziei, że potencjalna przegrana czegokolwiek platformersf3w nauczy. To już przerabialiśmy przed pięcioma laty. Reakcją był

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!