Konkurs na projekt przebudowy ulicy 3-go maja we Włocławku

Konkurs na projekt przebudowy ulicy 3-go maja we Włocławku

Gmina Miasto Włocławek ogłosiła konkurs rekomendowany przez SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. "3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy".

Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy ul. 3 Maja we Włocławku

Zadanie konkursowe:
Koncepcja musi zostać opracowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności pozwalającej osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie ze wszystkich elementów na zasadzie równości z innymi osobami. Na podstawie koncepcji zostanie sporządzona dokumentacja techniczna niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę na przebudowę ulicy 3-Maja w ramach zadania: „3-go Maja woonerfem”, w oparciu o ustawę Prawo budowlane.
Część graficzna opracowania powinna obejmować:
Koncepcję projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem najbliższych, lokalnych powiązań z terenami sąsiednimi, wykonaną na mapie sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:500.
Schemat komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej wraz z wyznaczonymi miejscami do parkowania rowerów i samochodów;
Przekroje w charakterystycznych punktach; • Opracowanie rodzajów posadzek, zagospodarowania zielenią powierzchni biologicznie czynnej. • Koncepcję elementu lub elementów identyfikacyjnych miasta, przestrzeni. • Autorskie koncepcje obiektów małej architektury (opcjonalnie)

Nagrody:
I Nagroda - 10 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.
II Nagroda - 6 000 zł netto.
III Nagroda - 4 000 zł netto.
Organizator konkursu może przyznać nagrody dla jednej, dwóch lub trzech prac konkursowych w łącznej wysokości 20 000 zł netto. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród ode tego podanego poniżej.

Terminy:
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 21.09.2020 do godz. 12.00.
Składanie pytań - 23.10.2020.
Składanie prac konkursowych - do 27.11.2020 do godz. 12.00.

Szczegóły na stronie konkursu: http://www.bip.um.wlocl.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-pn-3-go-maja-woonerfemprzebudowa-ul-3-maja-w-ramach-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-wloclawek-ob/

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!