Polowanie na motyle - konkurs Teatru Ochota na mural

Polowanie na motyle - konkurs Teatru Ochota na mural

Teatr Ochota zaprasza do konkursu "Polowanie na motyle". Zadaniem jest stworzenie projektu muralu, nawiązującego do historii i aktualnej działalności Teatru Ochoty oraz charakterystyki i urbanistycznego krajobrazu dzielnicy Ochota. Nagrodą jest 7 000 zł oraz realizacja projektu w formie muralu na budynku Teatru Ochoty!

REGULAMIN KONKURSU "POLOWANIE NA MOTYLE"

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Zgłoszenie do konkursu składa się z:
a) skanu odręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego (Zał.1)
b) prezentacji pdf jednego projektu grafiki jubileuszowej z informacjami na temat idei artystycznej, użytych środków i technik wraz z wizualizacją przestrzennego, poligraficznego i digitalowego potencjału ww. grafiki na następujących polach eksploatacji:
– mural o wymiarach maks. 3,5 m na 5 m (rysunek techniczny fasady budynku oraz zdjęcie do wizualizacji w Zał. 2 i 3)
– materiały promocyjne z zastosowaniem całej grafiki lub jej wybranych elementów tj. plakat jubileuszowy, covery/ banery internetowe, zaproszenie jubileuszowe, dyplom itp;
c) pojedynczych plików jpg lub png przedstawiających projekt grafiki jubileuszowej (do 2 MB każdy o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi);
d) portfolio artystycznego autora projektu;
2. Zgłoszenia składające się ze wszystkich ww. elementów należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: motyle@teatrochoty.pl do dnia 17 czerwca 2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać „Polowanie na motyle/edycja graficzna”.
3. Do konkursu będą przyjmowane tylko kompletne zgłoszenia zawierające wszystkie ww. elementy.

REFERENCJE I FAKULTATYWNE KONSULTACJE
Projekt powinien nawiązywać do historii i aktualnej działalności Teatru Ochoty oraz charakterystyki i urbanistycznego krajobrazu dzielnicy Ochota. Preferujemy rozwiązania dążące do uzyskania efektu akcentu, a nie estetycznej dominacji otoczenia.
Przed przesłaniem zgłoszenia autorzy mogą wziąć udział w indywidualnej, mailowej konsultacji z kierownikiem działu Kreacji i Komunikacji Teatru Ochoty. Pytania prosimy przesyłać na adres: a.cygankiewicz@teatrochoty.pl.
Dodatkowo od dnia ogłoszenia konkursu do dnia ogłoszenia wyników, na stronie internetowej teatru: www.teatrochoty.pl/debiuty/polowanie-motyle-edycja-graficzna będzie dostępna księga Identyfikacji Graficznej Teatru Ochoty.

JURY KONKURSU NA MURAL
Zwycięski projekt wyłoni jury składające się z zespołu Teatru Ochoty oraz zaproszonych specjalistów: Michał Dąbrowski (Agencja kreatywnej Na_Ty), Michał Leszczyński (Grupa 5 Architekci), Anna Piwowar (Projektantka, Ochocianka), Łukasz Prokop (Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów).
Teatr Ochoty zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.

TERMINY
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 lipca 2020 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty. Teatr Ochoty skontaktuje się mailowo i telefonicznie z autorem/ autorką zwycięskiej grafiki.

NAGRODA
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową wysokości 7 000 zł brutto wypłaconą w oparciu o umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do przekazania Teatrowi projektu w formie grafiki wektorowej oraz do współpracy przy tworzeniu projektu wykonawczego ww. muralu.
Realizacja muralu uzależniona jest od decyzji konserwatora zabytków.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz tu: https://teatrochoty.pl/debiuty/polowanie-motyle-edycja-graficzna/

 Konkurs

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!