Konkurs na wykonanie „Aranżacji wnętrza i propozycji wyposażenia pomieszczeń bufetu piekiełko Lotniczej Akademii Wojskowej mieszczącego się w Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie”

Konkurs na wykonanie „Aranżacji wnętrza i propozycji wyposażenia pomieszczeń bufetu piekiełko Lotniczej Akademii Wojskowej mieszczącego się w Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie”

Konkurs na wykonanie „Aranżacji wnętrza i propozycji wyposażenia pomieszczeń Bufetu Piekiełko Lotniczej Akademii Wojskowej mieszczącego się w Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie”.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jestopracowanie na podstawie wymagań określonych w regulaminie konkursu pracy konkursowej przedstawiającej aranżacjęwnętrza i propozycjęwyposażenia wybranych pomieszczeń Bufetu PiekiełkoLotniczej Akademii Wojskowej mieszczącego się w Pałacu Jabłonowskichw Dęblinie.

CEL I ZADANIA KONKURSU

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszejdla Zamawiającego koncepcji wykonaniaaranżacjiwnętrzai propozycji wyposażeniawybranych pomieszczeń Bufetu Piekiełko Lotniczej Akademii Wojskowej mieszczącego się w Pałacu Jabłonowskichw Dęblinie.

Wykonana aranżacja powinnaspełniać w sposób optymalny oczekiwania Zamawiającego co do rozwiązańprzestrzennych, aranżacyjnych, programowych, a przede wszystkim funkcjonalnych i realnych do wykonania pod względem kosztówzwiąznych z ich realizacją.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie pracy konkursowej zawierającej kompletną koncepcjęz wizualizacjąwybranych pomieszczeń Bufetu Piekiełko Lotniczej Akademii Wojskowej mieszczącego się w Pałacu Jabłonowskichw Dęblinie.

TERMINY

Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu konkursu: do 27.05.2019r. do godz.12.00

Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu: do 31.05.2019r.

Złożenie prac konkursowych: do 14.06.2019r.do godz. 12.00(liczy się data wpływudo Zamawiającego, zgodnie z pkt 5.8 i 5.9 w części III).

Prace komisji konkursowej: od 17.06.2019 r. do 27.06.2019r.

Ogłoszenie wyników konkursu: do dnia 28.06.2019r.

NAGRODY

Organizator konkursu przewiduje dla wybranej wkonkursie pracy konkursowej nagrodępieniężnąwwysokościbrutto 7000 zł(siedem tysięcy złotych).

Więcej informacji o konkursie na stronie: bip.law.mil.pl

konkurs

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!