Konkurs na koncepcję wystawy stałej Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

Konkurs na koncepcję wystawy stałej Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

Muzeum Dom Rodziny Pileckich ogłosił konkurs, celem którego jest otrzymanie możliwie najlepszej koncepcji wystawy stałej Muzeum, najlepszej zarówno pod względem artystycznym, plastycznym jak i przedmiotowym tj. odpowiadającym treści scenariusza wystawy i jej zakładanej zawartości merytorycznej.


Stała wystawa Muzeum zlokalizowana będzie w historycznym budynku położonym przy ul. Warszawskiej 4, będącym rodzinną siedzibą Marii Pileckiej z d. Ostrowskiej, należącym przed wojną do jej rodziców. Budynek został wybudowany ok. 1901 r., ale z uwagi na zniszczenie Ostrowi w 1944 r., stanowi on jedną z najstarszych ocalałych nieruchomości w mieście. Jest też obecnie jedyną nieruchomością w kraju związaną tak bezpośrednio z postacią Rotmistrza Pileckiego: po ślubie z Marią Ostrowską w 1931 r. przebywał on tu wielokrotnie w latach 30-tych, a w czasie wojny Maria Pilecka wraz z dziećmi schroniła się tu po ucieczce z rodzinnego majątku w Sukurczach na Litwie (dziś już nie istniejącego) pozostając tu do 1949 r. Budynek pozyskany na cele Muzeum w 2016 r., stanie się jego siedzibą po remoncie (wykonywanym obecnie przez firmę ZKM-ASIS) a także po rozbudowie i adaptacji, których projekt koncepcyjny był przedmiotem konkursu architektonicznego przeprowadzonego w lipcu tego roku. Zwycięski projekt konsorcjum BDR Architekci (zał. nr M.1 do Regulaminu), będący obecnie przedmiotem dalszych prac projektowych stanowi podstawę do opracowania koncepcji wystawy stałej, a także dalszych prac nad wystawą dla autorów nagrodzonej pracy, z którymi Muzeum podpisze umowę projektową.

Uczestnikiem konkursu może być:

a) osoba fizyczna,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie i spełni wymagania określone w regulaminie.

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2018 r. do godziny 17.00, za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej (Załącznik F.4 do Regulaminu) na adres:

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami

ul. Foksal 17

00-372 Warszawa


Pula nagród wynosi 45 000 zł, I nagroda – min. 15 000zł, II nagroda 12 000 zł, III nagroda 8000 zł oraz wyróżnienia.


Strona konkursowa  i regulamin

 


Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!