Konkurs na projekt modelowego domu dla programu MIESZKANIE PLUS

Konkurs na projekt modelowego domu dla programu MIESZKANIE PLUS

BGK Nieruchomości czeka na innowacyjne pomysły konstrukcyjne i nowatorskie rozwiązania technologiczne, które zapewnią wysoką jakość budynków przy stosunkowo niskim koszcie budowy. Prace finalistów mają szansę na wdrożenie w ramach realizowanego przez spółkę programu „Mieszkanie Plus”. Modelowe domy powinny być przyjazne lokalnej społeczności i rodzinie, a koszt ich budowy nie powinien przekroczyć 2 tys. zł netto za mkw. Partnerami konkursu są Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.


Przedmiot: przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu modelowego domu wielorodzinnego dla Programu MIESZKANIE PLUS. Celem Konkursu jest znalezienie współczesnych rozwiązań w zakresie możliwości kształtowania środowiska mieszkaniowego oraz uzyskanie jak najdoskonalszych propozycji rozwiązań układu przestrzennego i koncepcji materiałowo-technicznej dla modelowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Nagrody:
I nagroda – 50 000 zł

II nagroda – 40 000 zł

III nagroda – 30 000 zł

3x wyróżnienie – 20 000 zł (każde)

12. uczestnikom drugiego etapu zostanie wypłacony zwrotu kosztów za przygotowanie prac w kwocie 5000 zł brutto (każdy)

Organizator: BGK Nieruchomości S.A.

Uczestnictwo: Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada wykształcenie kierunkowe adekwatne do zakresu organizowanego konkursu, tj. z zakresu architektury i budownictwa, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przedmiotem działalności jest działalność architektoniczna i która zatrudnia osoby posiadające uprawnienia w zakresie architektury i budownictwa.

Terminy:
Ogłoszenie konkursu i udostępnienie regulaminu w siedzibie oraz poprzez platformę internetową organizatora, rozpoczęcie rejestracji zgłoszeń do konkursu – 23 marca 2017
Termin do którego można składać pytania dotyczące regulaminu konkursu – 13 kwietnia 2017
Odpowiedzi na pytania, zakończenie rejestracji zgłoszeń do udziału w konkursie wraz z ostatecznym terminem złożenia podpisanych załączników – do 20 kwietnia 2017
Publikacja listy uczestników konkursu – 20 kwietnia 2017
Spotkanie projektantów z producentami połączone z prezentacją zgłoszonych technologii prefabrykacji.
Informacja o zgłoszonych technologiach na platformie internetowej organizatora konkursu – 27 kwietnia 2017
Składanie prac konkursowych I etapu w siedzibie – 22 czerwca 2017, do godz. 15:00
Ogłoszenie listy prac zakwalifikowanych do II-go etapu – 30 czerwca 2017 o godz. 15:00
Składanie prac konkursowych II etapu w siedzibie – 31 sierpnia 2017, do godz. 15:00
Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy prac konkursowych w miejscu wskazanym przez zamawiającego – 12 września 2017
Dyskusja pokonkursowa w miejscu wskazanym przez organizatora konkursu oraz zamieszczenie wybranych prac konkursowych na platformie internetowej zamawiającego – 14 września 2017

Strona Organizatora konkursu i Regulamin


konkurs architektoniczny

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!