Porta by me - konkurs dla młodych designerów

Porta by me - konkurs dla młodych designerów

Do 12 stycznia 2015 młodzi designerzy mogą zgłaszać swoje prace w konkursie "Porta by me". Jego celem jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań zamykających lub dzielących przestrzeń mieszkalną. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.

Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu PORTA BY ME 2015 (w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem), towarzyszącego wydarzeniu arena DESIGN 2015, są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, w dalszej części Regulaminu zwane Organizatorem.
2. Współorganizatorem konkursu PORTA BY ME 2015 jest PORTA KMI POLAND Sp.z o.o. Sp.K. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54, 84-329 Bolszewo, zwany w dalszej części Regulaminu Współorganizatorem.

Przedmiot i cel konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór oryginalnych / ciekawych pod względem wzornictwa i funkcjonalności wizjonerskich koncepcji / projektów, inspirowanych hasłem: PORTA BY ME.
2. Celem Konkursu jest promocja innowacyjności rozwiązań wzorniczych i upowszechnianie osiągnięć młodego pokolenia projektantów.
3. Konkurs jest prowadzony w terminie od 15.10.2014 do 17.02. 2015.

Czytaj też: Konkurs 3xR - znamy zwycięzców!

Uczestnicy konkursu

1. Do uczestnictwa w Konkursie mogą zgłaszać się studenci uczelni wyższych (zarówno uczelni publicznych jak i niepublicznych) o profilu technicznym i artystycznym (wydziały wzornictwa przemysłowego i architektury).
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Przebieg konkursu

1. Do Konkursu można zgłaszać jedynie wizjonerskie koncepcje / projekty, które nie zostały wdrożone do produkcji lub realizacji. Powinny one być przygotowane zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym regulaminie.
2. Konkurs przebiega w dwóch etapach.
3. I. etap Konkursu
3.1 Jury w dniu 15.01.2015 dokona przeglądu otrzymanych zgłoszeń, oceni i dokona wyboru najlepszych koncepcji / projektów oraz zakwalifikuje je do II. etapu Konkursu i wystawy PORTA BY ME. W przypadku przesłania materiału niezgodnego z opisem koncepcji / projektu dostarczonego wraz z formularzem zgłoszeniowym i prezentacją elektroniczną, Organizator ma prawo do niedopuszczenia koncepcji / projektu do Konkursu, a tym samym wystawy PORTA BY ME.
3.2. Wyniki I. etapu zostaną przesłane Uczestnikowi pocztą elektroniczną do dnia 16.01.2015 pod adres mailowy podany przez niego na formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.
4. II. etap Konkursu
4.1. Uczestnik zakwalifikowany do II.etapu Konkursu jest zobowiązany do przesłania materiałów, zgodnie z pkt.4 § 8. W przypadku dostarczenia materiału, niezgodnego z opisem koncepcji / projektu, Organizator ma prawo do niedopuszczenia do II.etapu Konkursu, a tym samym wystawy PORTA BY ME.
4.2. Jury w dniu 17.02.2015 oceni zakwalifikowane prace i wyłoni laureatów 1, 2 i 3 miejsca w Konkursie, a także dokona podziału nagród.
4.3. Gala wręczenia nagród odbędzie się dnia 17.02.2015 o godzinie 19.00 na terenie MTP.
4.4. Zakwalifikowane do II. etapu Konkursu koncepcje / projekty zostaną zaprezentowane na wystawie PORTA BE ME, która zostanie zorganizowana podczas wydarzenia arena DESIGN 2015, w dniach 17-20.02.2015 na terenach Organizatora w Poznaniu.
4.5. Uczestnicy zakwalifikowani do II. etapu Konkursu zostaną przedstawieni w folderze pokonkursowym PORTA BY ME 2015. W folderze zostanie umieszczone: 1 zdjęcie koncepcji projektowej i jej opis oraz 1 zdjęcie Uczestnika, jego imię i nazwisko, miasto, adres strony internetowej lub e-mail.

Czytaj też: Konkurs na aranżację wnętrza - VASCO Integracja

Jury konkursu

1. Jury Konkursu jest powołane przez Organizatora. W skład Jury wchodzą: przedstawiciel Współorganizatora oraz reprezentanci instytucji wzornictwa przemysłowego, stowarzyszeń projektantów oraz architektów, a także wydawnictw o tematyce designu.
2. Organizator nie ma wpływu na wyniki obrad Jury i nie wchodzi w skład Jury Konkursu.
3. Jury Konkursu składa się z przewodniczącego, jurorów i sekretarza.
4. Przewodniczący oraz sekretarz Jury są wyznaczeni na czas trwania Konkursu przez Organizatora.
5. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w Konkursie.
6. W przypadku nie wyłonienia laureatów Konkursu, Jury zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w Konkursie.
7. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne.
8. Jury ma prawo do niepodawania uzasadnienia swoich werdyktów.

Kryteria oceny

1. Koncepcje / projekty oceniane będą przez Jury według punktacji narastającej (od 0 do 5 punktów), zgodnie z następującymi kryteriami:
a. innowacyjność,
b. możliwość zrealizowania projektu,
c. funkcjonalność,
d. wybór materiałów,
e. oryginalność projektu,
f. wartości estetyczne: wzornicze lub architektoniczne,
g. umiejętność czytelnego przygotowania prezentacji oraz opisowe uzasadnienie projektu.
2. O zwycięstwie w każdym etapie Konkursu decyduje suma punktów przyznana przez Jury. W sytuacji, gdy więcej koncepcji / projektów otrzyma jednakową liczbę punktów, o przyznaniu nagrody decyduje Przewodniczący Jury.

Nagrody

Nagrodami w Konkursie są:
1. w I. etapie: kwalifikacja do 2. etapu i ekspozycja zakwalifikowanych prac na wystawie PORTA BY ME w dniach 17.02 - 20.02.2015 r., podczas arena DESIGN 2015, na terenach Organizatora w Poznaniu.
2. w II. etapie: dla autorów wybranych przez Jury 3 prac konkursowych tj. laureatów Konkursu - nagrody pieniężne ufundowane przez Współorganizatora:
a. I miejsce - nagroda w wysokości 10.000,00 PLN brutto
b. II miejsce – nagroda w wysokości 3.500,00 PLN brutto
c. III miejsce - nagroda w wysokości 1.500,00 PLN brutto
3. Nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o należny podatek dochodowy przed ich wypłaceniem laureatom Konkursu.
4. Każdy z Uczestników II. etapu Konkursu otrzyma dyplom PORTA BY ME 2015.
5. Uczestnicy zakwalifikowani do II. etapu Konkursu i ich koncepcje / projekty będą promowane:
a. w folderze pokonkursowym (wersja językowa polsko/angielska),
b. na stronach internetowych arena DESIGN,
c. na stronie internetowej Współorganizatora tj. www.porta.com.pl.

Terminy

1. 12.01.2015 zamknięcie rejestracji dla Uczestników. Data ta jest również ostateczną do przyjęcia przez MTP koncepcji / projektu wraz z dokumentacją, przesłaną pod adres Organizatora
2. 15.01.2015 obrady Jury I. etapu Konkursu
3. 16.01.2015 przesłanie przez Organizatora pocztą elektroniczną Uczestnikom wyników I. etapu
4. 10.02.2015 ostateczny termin przesłania przez Uczestników zakwalifikowanych do II. etapu projektów (plansz), oznaczonych numerem identyfikacyjnym, pod adres Organizatora
5. 16.02.2015 montaż plansz (w godzinach od 8:00 do 22:00)
6. 17.02.2015 obrady Jury II. etapu i wyłonienie laureatów Konkursu
7. 17.02.2015 oficjalna publikacja folderu pokonkursowego PORTA BY ME
8. 17.02.2015 gala wręczenia nagród oraz dyplomów – godz. 19.00 na terenie Organizatora
9. 17.03.2015 ostateczny termin osobistego odbioru materiałów przez Uczestników.

Więcej informacji: www.portabyme.pl

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!