Konkurs TOP DESIGN award 2014 - 30.11.2013

Konkurs TOP DESIGN award 2014 - 30.11.2013

Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu TOP DESIGN award 2014 (dalej Konkurs) towarzyszącego wydarzeniu arena DESIGN 2014 są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 605734 Poznań , wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 oraz rejestru czynnych podatników VAT 5 NIP 7775005005488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN (dalej Organizator)

Cel i przedmiot konkursu
1. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć Producentów oraz Projektantów, innowacyjności rozwiązań wzorniczych, pogłębienie wiedzy o designie wśród przedsiębiorców i klientów docelowych, a także wskazanie potrzeby współpracy Producenta i Projektanta, pozwalającej osiągnąć wysoką pozycję na rynku międzynarodowym.
2. Przedmiotem Konkursu jest wybór doskonałych pod względem wzornictwa, jakości wykonania oraz funkcjonalności, produktów spełniających światowe normy współczesnego wzornictwa przemysłowego, a także zaspokajających oczekiwania rynku międzynarodowego i tym samym jego ostatecznych odbiorców.
3. Produkt rozumiany jest jako pojedynczy wyrób lub jeden zestaw elementów stanowiących nierozerwalną całość funkcjonalną lub zdobniczą.

Zasady konkursu
1. Do uczestnictwa w Konkursie mogą zgłaszać się zarówno Producenci, jak i Projektanci (dalej łącznie Uczestnicy) z seryjnie wytwarzanymi produktami, które są na rynku nie dłużej niż dwa lata lub zostaną wprowadzone do produkcji w roku 2014.
2. Konkurs ma charakter międzynarodowy.
3. Konkurs obejmuje 13 grup tematycznych, wymienionych w punkcie I załącznika do Regulaminu.
4. Konkurs przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonywany jest przegląd materiałów na temat zgłoszonych produktów i przedstawiane są nominacje, uprawniające do udziału w drugim etapie Konkursu i towarzyszącej Wystawie TOP DESIGN. W drugim etapie Konkursu, spośród produktów prezentowanych na Wystawie, wybrane zostaną produkty najlepsze w każdej grupie tematycznej. Projektanci i Producenci najwyżej ocenionych produktów, jako laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni.
5. Udział w Konkursie oraz towarzyszącej mu Wystawie TOP DESIGN jest odpłatny. Opłaty z tytułu uczestnictwa są określone w dalszych punktach Regulaminu.

Jury konkursu
1. Organizator powołuje Jury Konkursu. W skład Jury wchodzą zaproszeni przez Organizatora eksperci w dziedzinie designu, przedstawiciele mediów i instytucji związanych z architekturą i designem.
2.Organizator wyznacza przewodniczącego oraz sekretarza na czas trwania każdego z etapów Konkursu
3.Organizator nie wchodzi w skład Jury Konkursu i nie ma wpływu na wyniki obrad Jury.
4. Jury dokonuje oceny zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku do Regulaminu.
5. Jury może podjąć decyzję o nie przyznaniu głównych nagród w Konkursie, o czym mowa w dalszych punktach Regulaminu.
6. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne.
7. Jury ma prawo do nie podawania uzasadnienia swych werdyktów.

Ogłoszenie wyników konkursu
1. Zakończenie I. etapu Konkursu: 13.12.2013 r. – ogłoszenie produktów nominowanych do II. etapu Konkursu.
2. Zakończenie II. etapu Konkursu: 18.02.2014 r. o godz.19.00, na terenie Organizatora – oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu.

Więcej na: arenadesign.pl

Komentarze

Ilość komentarzy: 5

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Hall 2013-10-07 08:04:41

I knew manaduadfacadturading jobs were movading south of the boradder to low wage, non-union workaders, but now it appears that as our own indiadvidadual ritghs are fadading here, they’re turnading up over down there where they’re truly needed. I can hear the Cheney administration’s spin on this already as it’s going to be a litadtle like the Reaadgan Administration’s view of unions: they loved them, as long as they were in Poland. Tomoradrow Bush will be talkading about a new Maradshall plan

Marcia 2013-10-08 17:06:34

Dave:Thank you for not informing us over at Prog Blog for your stiwch (even after we had an announcement up at the site for a month asking Blogger changeovers to inform us beforehand so we could change your feed and not have you wonder where your posts got to :))Fortunately, since I read Liblogs, I saw this announcement and manually stiwched the feed just now to ensure you are still on at Prog Blog (no no, no need to thank me).Oh...and uh.. nice looking new blog :)From your friendly (one of 'em

Angelo 2013-10-10 16:46:18

From Penio S. Penev:Aaaah ... my fair lady ...Bay Dima has some survivors' tips, as usual. Of cosrue, it would have been useful if I read that two-three years ago.*) It is very hard, gentlemen, to change the style of life, without changing the girl! If someone manages to accomplish that, then he is a hero and a genius, we should all go learn from him.Where's the hero? I want to learn from him.Of cosrue, Scotty does warn: "successful psychotherapy usually ends in divorce."So ... my f

fabianno 2020-04-11 05:13:57

Your page is very nice, i have bookmarked it.

fabianno 2020-04-18 04:38:11

Your site is very interesting, i have bookmarked it.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!