Seminarium

Seminarium "Łódź U Like" vol. 5

Seminarium Naukowe Studentów Architektury „ŁÓDŹ U LIKE – zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć“

Wydarzenie jest organizowane w Instytucie Architektury i Urbanistyki już od pięciu lat przez członków Koła Naukowego Studentów Architektury IX PIĘTRO. Poprzednia edycja po raz pierwszy miała charakter ogólnopolski. W tym roku planujemy kontynuować tę inicjatywę.

Ideą seminarium jest dzielenie się swoimi pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni. Zapraszamy studentów architektury do opowiedzenia o swoich wyjazdach warsztatowych, architektonicznych pasjach i zrealizowanych projektach. Zapraszamy także uczestników wymiany w ramach programu Sokrates-Erasmus do podzielenia się tym, co ważne w różnych krajach, kulturach, na różnych uczelniach. Wystąpienie seminaryjne powinno zawierać analizę swoich obserwacji, mieć wartość merytoryczną oraz zachęcać do dalszej dyskusji nad podanym tematem.

Seminarium obędzie się w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w dniach 23-26 kwietnia 2013 r. Aby wziąć w nim czynny udział należy:
1. Przesłać na adres wstepniak.lodzulike13(at)gmail.com streszczenie wystąpienia w formacie *.doc, *.docx lub *.rtf, (max. 1 strona A4, czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5), podając w nagłówku imię i nazwisko, rok studiów, tytuł naukowy, reprezentowaną uczelnię (ewentualnie koło naukowe) oraz tytuł (temat) prezentacji. Na zgłoszenia czekamy do 30.03.2013 roku tradycyjnie do godziny 23.59. W przypadku otrzymania dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania selekcji wystąpień przez Jury złożone z trzech członków Koła Naukowego „IX PIĘTRO”, opiekuna Koła oraz innego przedstawiciela kadry naukowo-dydaktycznej IAiU PŁ. Wyniki ewentualnej kwalifikacji wstępnej zostaną ogłoszone 05.04.2013 roku na stronie internetowej lodzulie.blogspot.com
2. Przygotować prezentację multimedialną w programie PowerPoint (lub dowolnym innym powszechnie dostępnym). Czas trwania max. 20 minut.
3. Przygotować pełny tekst wystąpienia i przekazać go organizatorom do dnia rozpoczęcia seminarium. Przewidujemy wydanie książki poseminaryjnej. Nieprzygotowanie tekstu na czas wyklucza możliwość jego druku w materiałach poseminaryjnych.
4. Do dnia 09.04.2013 wpłacić wpisowe w wysokości około 100 zł od osoby Podjęliśmy działania mające na celu obniżenie wysokości wpisowego. (ostateczna wysokość wpisowego oraz nr konta na który należy dokonać wpłaty zostaną podane na stronie lodzulike.blogspot.com po 31.03.2013 r.).
5. Przyjechać do Łodzi

Grupa Sztuka Architektury patronuje wydarzeniu
Więcej na: lodzulike.blogspot.com

Komentarze

Ilość komentarzy: 0

Dodaj zdjęcia do galeriiDodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

Podaj kod z obrazka

*

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera sztuka-wnętrza.pl!